ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστροφή στα κέρδη το πρώτο εξάμηνο για τον όμιλο Ideal

Επιστροφή στα κέρδη το πρώτο εξάμηνο για τον όμιλο Ideal

Κέρδη μετά από φόρους εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο του 2020, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2019, ο όμιλος Ideal, ο οποίος δραστηριοποιείται στη διανομή λευκών οικιακών συσκευών και προϊόντων πληροφορικής, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών ψηφιακής ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, κατά τους πρώτους έξι μήνες της χρονιάς, η Ideal, σε επίπεδο ομίλου, κατέγραψε κέρδη μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μειοψηφίας ύψους 516.000 ευρώ, έναντι ζημίας 234.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 775.000 ευρώ από 102.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 553.000 ευρώ έναντι ζημίας 169.000 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Αύξηση τζίρου

Οι ενοποιημένες πωλήσεις πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκαν σε 10,6 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένες κατά μισό εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με την εισηγμένη να εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις 5,3 εκατ. ευρώ.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα του ομίλου ανήλθαν σε 37.000 ευρώ έναντι 48.000 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2019 κατά 983.000 ευρώ, δηλαδή ανήλθαν σε περίπου 4 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς. Οσον αφορά τις δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού, στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης καθώς και στην προηγούμενη χρήση δεν έγινε κεφαλαιοποίηση δαπανών, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της Ideal. Οι αποσβέσεις της χρήσης για το σύνολο των άυλων στοιχείων διαμορφώθηκαν σε 52.000 ευρώ.

Σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις λόγω της COVID-19, η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει πως υπήρξε σημαντική ενίσχυση των υπηρεσιών εμπιστοσύνης και κυβερνοασφάλειας.

Αντίθετα, η δραστηριότητα της διανομής προϊόντων πληροφορικής και οικιακών συσκευών επηρεάστηκε αρνητικά από το κλείσιμο των καταστημάτων λόγω των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου.

Ο όμιλος, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, έχει δανειακές γραμμές χρηματοδότησης και κεφαλαιακή επάρκεια, οι οποίες καλύπτουν τις ταμειακές του ανάγκες υπό τις παρούσες συνθήκες.