ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η πανδημία «πάγωσε» τα επιχειρηματικά ντιλ σε όλο τον κόσμο

Η πανδημία «πάγωσε» τα επιχειρηματικά ντιλ σε όλο τον κόσμο

Ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορωνοϊού συνέχισε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καθοδική πορεία των δημοσίων εγγραφών το πρώτο εξάμηνο του 2020, σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στην τριμηνιαία έκθεση της EY, Global IPO trends: Q2 2020.

Γενικότερα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους παρατηρήθηκε σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές μείωση της δραστηριότητας των δημοσίων εγγραφών από πλευράς αριθμού συμφωνιών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ απώλειες στα έσοδα παρατηρήθηκαν στην αμερικανική ήπειρο και στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ινδίας και Αφρικής (EMEIA).

Η διεθνής δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών συρρικνώθηκε δραματικά κατά τον Απρίλιο και τον Μάιο, με τον όγκο των συμφωνιών να μειώνεται κατά 48% (97 συμφωνίες) και τα έσοδα κατά 67% (13,2 δισ. δολάρια) σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019. Αυτό οδήγησε σε αισθητή μείωση των δραστηριοτήτων του πρώτου εξαμήνου ανά γεωγραφική περιοχή σε σχέση με το πρώτο μισό του 2019, με τον συνολικό αριθμό των συμφωνιών (419 συμφωνίες) και τα έσοδα (69,5 δισ. δολάρια) να μειώνονται κατά 19% και 8%, αντιστοίχως.

Παρά μια μικρή ανάκαμψη των συμφωνιών τον Ιούνιο, η διεθνής δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών ήταν υποτονική στα χρηματιστήρια της αμερικανικής ηπείρου και της περιοχής της EMEIA, ενώ, αντιθέτως, στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού σημειώθηκε αύξηση.

Στην Αμερική

Από την αρχή του 2020 ο αριθμός των συμφωνιών (81 συμφωνίες) και τα αντληθέντα κεφάλαια (24,5 δισ. δολάρια) στην αμερικανική ήπειρο μειώθηκαν κατά 30% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ οι δημόσιες εγγραφές (68 συμφωνίες) και τα έσοδα (10,1 δισ. δολάρια) της περιοχής της EMEIA μειώθηκαν κατά 50% και 44%, αντιστοίχως. Οι δημόσιες εγγραφές στην περιοχή της Ασίας – Ειρηνικού το πρώτο εξάμηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά 2% από πλευράς αριθμού συμφωνιών (270 συμφωνίες) και κατά 56% από πλευράς εσόδων (34,9 δισ. δολάρια) σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους. Η τεχνολογία, η βιομηχανία και ο κλάδος της υγείας κυριάρχησαν στις συμφωνίες του πρώτου εξαμήνου του 2020.