ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Euromedica: Νέα ονομαστική αξία 0,80 ευρώ ανά μετοχή, από 28/8

Με νέα ονομαστική αξία 0,80 ευρώ ανά μετοχή θα είναι
διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από 28/08/2012 οι
μετοχές της εταιρείας Euromedica Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Ιατρικών
Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η τακτική
γενική συνέλευση των μετόχων της 29 Ιουνίου 2012 αποφάσισε την
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των
50.186.943 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της
μετοχής από 3,10 ευρώ σε 0,80 ευρώ με σκοπό τον ισόποσο συμψηφισμό
ζημιών.

Μετά τη μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο
ποσό των 17.456.328,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 21.820.410 κοινές
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ έκαστη.


www.kathimerini.gr