ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Vodafone: σε ενιαίο κτίριο οι δραστηριότητες

Τη μετακόμισή της σε νέο κτίριο γραφείων προωθεί η Vodafone, η οποία επιχειρεί να συγκεντρώσει όλες τις διοικητικές δραστηριότητες σε έναν ενιαίο χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χώρος αυτός θα είναι το νέο κτίριο γραφείων 17.000 τ.μ. που αναπτύσσει η «Μπ. Βωβός – Διεθνής Τεχνική» σε οικόπεδο του ρωσικού Δημοσίου, έκτασης 27 στρεμμάτων, επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι. Πρόσφατα, μάλιστα, η «Μπ. Βωβός» έλαβε και τη σχετική άδεια οικοδόμησης από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Η μετακόμιση της Vodafone στο συγκεκριμένο υπό κατασκευήν συγκρότημα θα σημάνει την ταυτόχρονη απομάκρυνσή της από τα σημερινά κεντρικά της γραφεία, επίσης σε κτίριο της «Μπ. Βωβός», επί της Λεωφόρου Κηφισίας, στον Παράδεισο Αμαρουσίου. Το ακίνητο της Κηφισίας εντάσσεται στο συγκρότημα Monumental της «Μπ. Βωβός» και είναι επιφάνειας 4.000 τ.μ. Παράλληλα, η Vodafone μισθώνει και άλλα ακίνητα σε άλλα σημεία του Αμαρουσίου, προκειμένου να καλύψει τις γραφειακές της ανάγκες, με αποτέλεσμα να επιδιώκει τη μετακόμιση σε ένα και μόνο κτίριο, κάτι που θα της εξασφαλίσει τις απαιτούμενες οικονομίες κλίμακας και μείωση του λειτουργικού κόστους.

Ωστόσο, το χρονικό σημείο της μετακόμισης δεν είναι το πλέον ευνοϊκό για την «Μπ. Βωβός», δεδομένου ότι η αγορά γραφείων της Λ. Κηφισίας παρουσιάζει αισθητή κάμψη, κυρίως σε ό,τι αφορά τις τιμές. H κρατούσα τάση θέλει την πλειονότητα των επιχειρήσεων να προτιμά τη μετακόμιση ή την εγκατάσταση σε παράλληλες της Κηφισίας οδούς. Για το λόγο αυτό, κύκλοι της αγοράς αναφέρουν ότι η «Μπ. Βωβός» προσπαθεί να «πείσει» τη Vodafone να μη μετακομίσει από το ακίνητο της Κηφισίας, προσφέροντας ελκυστικότερο μίσθωμα, αν και η πληροφορία αυτή είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί από επίσημα χείλη.

Σήμερα, ελάχιστες εταιρείες είναι διατεθειμένες να δαπανήσουν περισσότερα από 8.000-9.000 δρχ./τ.μ. μηναίο μίσθωμα για γραφεία στη Λ. Κηφισίας, αφού η προβολή που αποδεδειγμένα εξασφαλίζει η λεωφόρος δεν είναι πλέον το υπ’ αριθμόν ένα ζητούμενο. Νίκος X. Ρουσάνογλου

Στη σχετική ανακοίνωση η διοίκηση της Ασπίδος παραδέχεται ότι «το 1995 περιήλθαν σε γνώση της φήμες για παράνομη δραστηριότητα συνεργατών – ασφαλιστών της και η εταιρεία προέβη σε διακοπή της συνεργασίας της και σε δημοσιεύσεις στον Τύπο για την προστασία του κοινού, ενώ οι εκπρόσωποι των εταιρειών του ομίλου -όπως υποστηρίζεται- αγνοούσαν εντελώς τις παράνομες δραστηριότητες των ασφαλιστών αυτών».