ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το leasing διεισδύει στις ιδιωτικές επενδύσεις

Αργά αλλά σταθερά αυξάνεται το ποσοστό των επενδύσεων επί του συνόλου των ιδιωτικών επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με leasing, ενώ με γρηγορότερους ρυθμούς ανάπτυξης κινείται η συνολική παραγωγή των εταιρειών leasing.

Ειδικότερα, από το σύνολο του 1,35 δισ. ευρώ που υπολογίζεται ότι ανήλθε ο συνολικός τζίρος των εταιρειών leasing για το έτος 2001, ποσοστό μικρότερο του 10% του συνόλου των ιδιωτικών επενδύσεων χρηματοδοτήθηκε με leasing.

Το 2000, το ποσοστό αυτό ήταν 8,84% όταν το σύνολο των ιδιωτικών επενδύσεων ανήλθαν σε 251,6 δισ. δρχ., ενώ το συνολικό ύψος των επενδύσεων που χρηματοδοτήθηκαν με άλλες μορφές ανήλθε σε 2,8 τρισ. δρχ.

Ωστόσο, το μερίδιο που έχει το leasing στην πιστοδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε σχέση με εκείνο των άλλων μορφών χρηματοδότησης, εκτιμάται ότι δεν θα αλλάξει δραματικά κατά τα επόμενα χρόνια, καθώς οι ιδιωτικές επενδύσεις υλοποιούνται κυρίως από τους κρατικούς οργανισμούς, οι οποίοι προτιμούν το δανεισμό και όχι τη χρηματοδοτική μίσθωση.

Ας δούμε όμως πώς εξελίχθηκε το ποσοστό των ιδιωτικών επενδύσεων σε κινητά με leasing από το 1994 έως το 2000. Σημειώνεται ότι το leasing ακινήτων επετράπη το 1999 και από τότε το ενδιαφέρον γι’ αυτήν την υπηρεσία αυξάνεται σταθερά. Το 1994 το ύψος των συνολικών επενδύσεων με leasing διαμορφώθηκε σε 52,2 δισ. δρχ. Το 1995 αυξήθηκε κατά 5,19% και ανήλθε σε 68,6 δισ. δρχ. όταν το σύνολο επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν με ιδιωτική πρωτοβουλία ήταν 1,3 τρισ. δρχ. Από τα κεφάλαια αυτά, τα 39,2 δισ. δρχ. διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό και τα 21,5 δισ. δρχ. οχημάτων.

Το 1996 διατήρησε τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης και διαμορφώθηκε σε 5,13%, καθώς ανήλθε σε 86,275 δισ. δρχ., επί του συνόλου των επενδύσεων αξίας 1,7 τρισ. δρχ. Οι επενδύσεις με leasing σε μηχανολογικό εξοπλισμό απορρόφησαν 49,6 δισ. δρχ. και οχημάτων 27,2 δισεκατομμύρια δρχ.

Το 1997 ανήλθαν στα 119,2 δισ. δρχ. ποσοστό 6,42% (συνολικές ιδιωτικές επενδύσεις 1,8 τρισ. δρχ.). Οι επενδύσεις με leasing σε μηχανολογικό εξοπλισμό απορρόφησαν 66,6 δισεκατομμύρια δρχ. και οχημάτων 34,5 δισ. δρχ.

Το 1998 σε 142,5 δισ. δρχ. ή 5,99% επί ιδιωτικών επενδύσεων 2,4 τρισ. δρχ. Οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό μέσω leasing απορρόφησαν 81,5 δισ. δρχ. και σε οχήματα 38,6 δισ. δρχ.

Το 1999, το ποσοστό επενδύσεων σε κινητά με leasing επί των ιδιωτικών επενδύσεων αυξήθηκε αισθητά και διαμορφώθηκε σε 8,36%. Από τις ιδιωτικές επενδύσεις συνολικής αξίας 2,45 τρισ. δρχ., επενδύσεις ύψους 204,8 δισ. δρχ. χρηματοδοτήθηκαν με leasing, εκ των οποίων εκείνες που αντιπροσωπεύουν το μηχανολογικό εξοπλισμό απορρόφησαν 123 δισ. δρχ. και οχημάτων 64 δισ. δρχ. Τη χρονιά αυτή «εγκαινιάστηκε» το leasing ακινήτων, που επέφερε στις εταιρείες συνολικά έσοδα 41,3 δισ. δρχ. αυξάνοντας τη συνολική παραγωγή τους σε 246,1 δισ. δρχ.

Το 2000, η συνολική παραγωγή των εταιρειών leasing ανήλθε σε 351 δισ. δρχ., εκ των οποίων τα 100 δισ. δρχ αφορούσαν επενδύσεις σε ακίνητα, ενώ από τα υπόλοιπα 251 δισ. δρχ., τα 139,4 δισ. δρχ. κατευθύνθηκαν στη χρηματοδότηση μηχανημάτων και τα 86 δισ. δρχ. σε οχήματα. Την ίδια χρονιά η συνολική αξία των ιδιωτικών επενδύσεων σε κινητά ανήλθε σε 2,8 τρισεκατομμύρια δραχμές.