ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

’μεση ενεργοποίηση των κονδυλίων της ΕΤΚ, ζητούν οι μικρομεσαίοι

Η Πολιτεία πρέπει να λάβει άμεσα πρωτοβουλίες για την επανεκκίνηση
της οικονομίας μέσω συγκεκριμένων δράσεων, όπως η άμεση
ενεργοποίηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
που θα δώσει ανάσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αυτό αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους οι πρόεδροι των Βιοτεχνικών και
Επαγγελματικών Επιμελητηρίων Αθηνών & Πειραιώς κκ Ραβάνης Π.,
Μιχάλαρος Α., Ρεκλείτης Ι., Μπενέτος Γ.

Καθημερινά, τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, τα
Επιμελητήρια γίνονται αποδέκτες της απελπιστικής κατάστασης που
έχουν περιπέσει οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και της τεράστιας
αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους
όπως η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, φόρων εισοδήματος και
έκτακτων εισφορών, ΕΤΑΚ, λογαριασμών ΔΕΚΟ κλπ.

Πολλοί υποχρεούνται εκ των περιστάσεων να διακόψουν τις εργασίες
τους και να μείνουν ανασφάλιστοι προκειμένου να αποφύγουν την
καταβολή εισφορών, ενώ άλλοι έχουν κηρύξει στάση πληρωμών.

Κοινή διαπίστωση των Προέδρων των Επιμελητηρίων είναι ότι η
κατάσταση δεν είναι απλώς οριακή αλλά τραγική για το σύνολο των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Πέραν της ενεργοποίησης του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας που θα δώσει ανάσα στις ΜΜΕ, τα Επιμελητήρια καλούν την
πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών,
τονίζοντας για μια ακόμη φορά ότι η αντιμετώπιση της σημερινής
αρνητικής οικονομικής συγκυρίας απαιτεί τον αντικειμενικό
προσδιορισμό των πραγματικών αιτίων της, που εδράζονται στο μοντέλο
ανάπτυξης της χώρας, στις πολιτικές και στον τρόπο που αυτές
ασκήθηκαν και δευτερευόντως στην διεθνή κρίση που απλά επιδεινώνει
την ήδη αρνητική οικονομική κατάσταση με σοβαρές κοινωνικές
προεκτάσεις.

Πρέπει να γίνει σαφές καταλήγει η ανακοίνωση ότι η χώρα στο σημείο
που έχει περιέλθει, δεν διαθέτει την πολυτέλεια να αντιμετωπίζει τα
κεφαλαιώδη προβλήματα της με πολιτικούς τακτικισμούς γι΄αυτό τον
λόγο ήταν και γίνεται περισσότερο επιτακτική η ανάγκη άμεσων
κυβερνητικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των οξυμένων
προβλημάτων.


www.kathimerini.gr