ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΠΕ: Μείωση των καθαρών κερδών, στα 44 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο

Στα 44 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη των Ελληνικών
Πετρελαίων στο πρώτο εξάμηνο του έτους, έναντι 170 εκατ. πέρυσι,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Στο δεύτερο τρίμηνο τα ΕΛΠΕ κατέγραψαν ζημιές ύψους 28 εκατ. έναντι
κερδών 60 εκατ. πέρυσι. Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη (αφού αφαιρεθεί
δηλαδή η επίπτωση εξωγενών παραγόντων όπως οι τιμές του αργού)
διαμορφώθηκαν στο εξάμηνο στα 131 εκατ., έναντι 138 εκατ.
πέρυσι.

Στην εγχώρια αγορά, παρά τη μείωση της ζήτησης καυσίμων κίνησης, οι
επιδόσεις της εταιρίας βελτιώθηκαν λόγω αύξησης των μεριδίων
αγοράς.

Τα ΕΛΠΕ ανακοίνωσαν επίσης ότι η διαδικασία εκκίνησης του
διυλιστηρίου Ελευσίνας, μετά την επένδυση αναβάθμισης,
ολοκληρώνεται και οι πρώτες πωλήσεις προϊόντων από το νέο
διυλιστήριο έχουν προγραμματιστεί για αρχές Σεπτεμβρίου.


Πηγή: ΑΜΠΕ