ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την ενίσχυση του αμπελοοινικού τομέα ζητά η ΚΕΟΣΟΕ

Δέσμη μέτρων για την ενίσχυση του αμπελοοινικού τομέα προτείνει η
Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ).

Μέτρα, που όπως ανέφεραν ο πρόεδρος της Ένωσης Χρ. Μάρκου και ο
γενικός διευθυντής Παρ. Κορδοπάτης στη διάρκεια πανελλαδικής
σύσκεψης, θα επιτρέψουν στους συνεταιρισμούς να λειτουργήσουν
απρόσκοπτα στην αγορά σταφυλιού. Σε διαφορετική περίπτωση,
σημείωσαν, ο ιστορικότερος κλάδος της ελληνικής γεωργίας, ο οποίος
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο κατάρρευσης, θα εξαφανιστεί.

Τα μέτρα που προτείνει η ΚΕΟΣΟΕ είναι η διαχείριση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών των οινοποιητικών συνεταιρισμών στην ΑΤΕ –
Πειραιώς, η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της παραγωγικής διαδικασίας
είτε από νέο πιστωτικό φορέα είτε από το υφιστάμενο τραπεζικό
σύστημα με νέο άτοκο δάνειο, η χρονική μετάθεση και μετατροπή του
άτοκου δανείου σε μακροπρόθεσμο, αλλά και η παροχή δυνατότητας να
κυκλοφορούν οίνοι ΠΟΠ σε «ασκούς» (bag-in-box), δεδομένης της
οικονομικής κρίσης και της κατάρρευσης των πωλήσεων των
εμφιαλωμένων οίνων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη σύσκεψη, η βασική αιτία της
κατάστασης που επικρατεί είναι η χρηματοδοτική ασφυξία στην οποία
έχουν περιέλθει οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί ενώ παρατηρείται και
το φαινόμενο ο τραπεζικός τομέας να αρνείται «με προσχηματικές
προφάσεις να δανειοδοτήσει ακόμα και απολύτως υγιείς και φερέγγυες
οινοποιητικές επιχειρήσεις, μεγεθύνοντας το ήδη οξύ πρόβλημα του
κλάδου».


www.kathimerini.gr