ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Nutriart: Εγκρίθηκε η τροποποίηση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης

Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία υπογραφής των βασικών όρων
συμφωνίας, για την τροποποίηση της από 2 Αυγούστου 2011 Συμφωνίας
Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης της Nutriart ΑΒΕΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι βασικοί όροι συμφωνίας, η
υπογραφή των οποίων είχε ξεκινήσει από την 14 Αυγούστου 2012,
αποτυπώνουν επί της αρχής τις απαιτούμενες προσαρμογές της
συμφωνίας αναδιάρθρωσης στις νέες συνθήκες και υπογράφηκαν από την
πλειοψηφία των πιστωτριών τραπεζών και το βασικό μέτοχο της
εταιρείας, Tinola Holdings SA.

Ακολούθως, η συμφωνία χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης θα
τροποποιηθεί σύμφωνα με τους βασικούς όρους συμφωνίας, με τους
οποίους προβλέπεται, μεταξύ άλλων, επιπλέον χρηματοδότηση της
εταιρείας, προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της, κατά 15 εκατ.
ευρώ (από τα οποία 10 εκατ. ευρώ θα δοθούν από τον βασικό μέτοχο
Tinola Holdings SA και 5 εκατ. ευρώ από ορισμένες εκ των τραπεζών)
καθώς και σημαντική αύξηση της κεφαλαιοποίησης, κατά το ποσό των
42,7 εκ ευρώ, σε σχέση με τα αρχικώς προβλεπόμενα στη Συμφωνία
Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης.

Η διαδικασία της τροποποιημένης συμφωνίας χρηματοοικονομικής
αναδιάρθρωσης έχει ήδη δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί
έως το τέλος του 2012.


www.kathimerini.gr