ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση τζίρου 25,6% ο ΟΠΑΠ στο 6μηνο

Ακριβώς μία εβδομάδα πριν από τη δεύτερη μετοχοποίηση του ΟΠΑΠ, ο Οργανισμός ανακοίνωσε αύξηση 25,6% του κύκλου εργασιών στο α΄ εξάμηνο του έτους, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Για το β΄ τρίμηνο του 2003, η αύξηση του τζίρου του Οργανισμού ανήλθε στο 15,2%.

Αναλυτικότερα, τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ απέφεραν στον Οργανισμό έσοδα ύψους 1.176,3 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, έναντι εσόδων 936,6 εκατ. ευρώ στην περσινή αντίστοιχη χρήση.

Σε επίπεδο τριμήνου, στο β΄ τρίμηνο του 2003 ο Οργανισμός κατέγραψε αύξηση της τάξεως του 15,2% στον τζίρο, καθώς τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 540 εκατ. ευρώ, από τα 468,9 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου του 2002.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, η αύξηση των εσόδων στο β΄ τρίμηνο 2003 οφείλεται κυρίως σε αύξηση των εσόδων από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ, στα έσοδα από τα δύο νέα παιχνίδια, το SUPER 3 και το EXTRA 5, και σε μικρότερο βαθμό από την αύξηση των εσόδων από το ΠΡΟΠΟ.

Ωστόσο, τα έσοδα του Οργανισμού από το ΤΖΟΚΕΡ, το ΛΟΤΤΟ και το ΠΡΟΤΟ μειώθηκαν σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2002. Την επόμενη Τετάρτη 9 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η δημόσια εγγραφή για τη διάθεση ποσοστού του ΟΠΑΠ από το ελληνικό Δημόσιο στο επενδυτικό κοινό. Παράλληλα, το διάστημα 4-8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν εγγραφές για ιδιωτική τοποθέτηση.

Πρόκειται για συνδυασμένη προσφορά, η οποία συνίσταται σε δημόσια εγγραφή στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, καθώς και σε ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό.

Το μέγεθος της συνδυασμένης προσφοράς θα ανέλθει σε ποσοστό 24,61% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ.

Σημειώνεται ότι το ελληνικό Δημόσιο έχει ορίσει τις Alpha Finance, Citigroup, Credit Suisse First Boston, EFG Telesis Finance και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από κοινού ως γενικούς συντονιστές της συνδυασμένης προσφοράς.

Μεγάλη μείωση της κερδοφορίας του σε ποσοστό 58,7% κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του 2003 ο ΟΠΑΠ, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2002. H διοίκηση του ΟΠΑΠ αποδίδει τη σημαντική υστέρηση των αποτελεσμάτων της στην πρόβλεψη για απόδοση του ποσού των 81,7 εκατ. ευρώ στην Intralot και σε έξοδα για υποχρεώσεις προς ταμεία.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό του πρώτου τριμήνου του 2003, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το πρώτο τρίμηνο του 2003 σημείωσε αύξηση σε ποσοστό 35,7% και ανήλθε στα 634,7 εκατ. ευρώ, έναντι 467,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2002.

Οι πωλήσεις των παιχνιδιών της εταιρείας που ανήκουν στην κατηγορία των αριθμολαχείων (ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, EXTRA 5 και SUPER 3) διαμορφώθηκαν στα 141,7 εκατ. ευρώ, έναντι 96,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2002, σημειώνοντας αύξηση 46,7%, γεγονός που οφείλεται στις πωλήσεις των 2 νέων αριθμολαχείων EXTRA 5 και SUPER 3, που στην εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στα 60,4 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 114,9 εκατ. ευρώ, έναντι 95,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2002, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 20,2%.