ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H Chipita μεταβίβασε την Olympic – Μουζάκης

Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της καραμελοποιίας Olympic – Μουζάκης ABEE από την Chipita International στην εταιρεία Confinvest, συμφερόντων του κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου, προέδρου του Δ.Σ. της εισηγμένης. Το ποσό που εισέπραξε η Chipita, η οποία θα καταγράψει έκτακτο κέρδος ύψους 2,02 εκατ. ευρώ, ανέρχεται σε 9,55 εκατ. ευρώ. H Chipita είχε εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο της Olympic το 1998, εκτιμώντας ότι το προϊόν τζέλο είχε προοπτικές ανάπτυξης. Το εν λόγω προϊόν επωλείτο σε χύμα μορφή και στόχος της Chipita ήταν η τυποποίησή του και η διανομή του απο διάφορα δίκτυα διανομής. Το σχέδιο όμως δεν προχώρησε και πριν από ενάμιση χρόνο -στο πλαίσιο και της νέας της στρατηγικής που προέβλεπε τον απεγκλωβισμό από δραστηριότητες μη συναφείς με το κύριο αντικείμενό της- αποφάσισε να την πουλήσει. Πλην όμως δεν εκδηλώθηκε αγοραστικό ενδιαφέρον στην τιμή που η Chipita ζητούσε. Ετσι, τελικώς, ο βασικός μέτοχος της Chipita, κ. Θεοδωρόπουλος, αποφάσισε να την αγοράσει ο ίδιος. Στην οικονομική χρήση του 2002, η Olympic είχε τζίρο ύψους 8,8 εκατ. ευρώ έναντι 8,3 εκατ. ευρώ το 2001 και κέρδη ύψους 851,8 χιλ. ευρώ από 772,5 χιλ. ευρώ.