ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

EXAE: ξεκινάει αύριο η μεταβίβαση του 33,4%

Τελευταία πράξη για την ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς από αύριο μέχρι και τις 31 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή η διαδικασία μεταβίβασης 23.746.210 μετοχών ή ποσοστού 33,40% της EXAE στις 7 τράπεζες (Εθνική, Alpha Bank, Efg Eurobank, Εμπορική, Αγροτική, Πειραιώς και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο). Από το σύνολο των μετοχών που θα διατεθούν προς τα πιστωτικά ιδρύματα, το ελληνικό Δημόσιο θα μεταβιβάσει 23.642.600 μετοχές και η ΔΕΚΑ 103.610 μετοχές. Η διάθεση των μετοχών του Δημοσίου και της ΔΕΚΑ θα γίνει στην τιμή των 3,75, η οποία θα είναι κοινή για όλους τους μετόχους της ΕΧΑΕ. Η τιμή συνεπάγεται 30,66% premium, στον μέσο όρο τιμών κλεισίματος του τελευταίου εξαμήνου (2,87) και 13,64% στον μέσο όρο δωδεκαμήνου (3,30).

Το διοικητικό συμβούλιο της EXAE μετά την ιδιωτικοποίησή της θα απαρτίζεται από 13 μέλη, εκ των οποίων τα 7 ή 8, δηλαδή η πλειοψηφία, θα διορίζεται από τις τράπεζες που ελέγχουν την ΕΧΑΕ.

Με ζημιές και χαμηλότερο κατά 19% τζίρο, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο, έκλεισε το πρώτο τρίμηνο η Ελληνικά Χρηματιστήρια.

Τα καθαρά προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου, μετά την αφαίρεση της αναλογίας των μετόχων της μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε ζημιά 8,578 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 970 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Το 2006 θα πραγματοποιηθεί η μετεγκατάσταση της EXAE σε ιδιόκτητο κτίριο, ενώ η εταιρεία αναμένεται να κλείσει με κέρδη το α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της EXAE κ. Παναγιώτης Αλεξάκης στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής συνέλευσης των μετόχων.Ανεστης Ντοκας