ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σημαντική ανάπτυξη για την Eurolease

Με σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης τόσο ως προς τις πωλήσεις νέων συμβολαίων όσο και ως προς τα οικονομικά της αποτελέσματα κινείται η Eurolease, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της μακροενοικίασης μίσθωσης αυτοκινήτων. H στρατηγική ανάπτυξης που εφαρμόζει επικεντρώνεται αφ’ ενός στην ασφάλιση ολόκληρου του στόλου και αφ’ ετέρου στη συντήρησή τους που πραγματοποιείται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία, σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα συντήρησης που προβλέπουν οι κατασκευαστές των αυτοκινήτων. Μεταξύ των νέων εργασιών που ανέλαβε η εταιρεία στη διάρκεια του τρέχοντος έτους, συμπεριλαμβάνεται και η ανανέωση της σύμβασης με τον όμιλο εταιρειών «Γερολυμάτος» για 150 νέα αυτοκινήτα, ως συνέχεια της συνεργασίας τους που ξεκίνησε από το 1997.