ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξαγόρασε τραπεζικές δραστηριότητες

Η Aspis Bank εξαγόρασε τις τραπεζικές δραστηριοτήτες της Standard Chartered Grindlays Bank στην Ελλάδα.

Η ξένη τράπεζα διαθέτει δύο υποκαταστήματα – ένα στο κέντρο της Αθήνας κι ένα στον Πειραιά και δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορικής τραπεζικής και της τραπεζικής μεγάλων επιχειρήσεων σε ιδιώτες πελάτες. Απασχολεί 60 υπαλλήλους στους οποίους θα γίνει πρόσκληση για μεταφορά τους στην Aspis Βank.

Η πώληση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Standard Chartered Grindlays Bank, που διαθέτει σύνολο ενεργητικού το οποίο υπερβαίνει τα 90 δισ. ευρώ για τη συγκέντρωσή της στις αγορές Ασίας, Αφρικής και Μέσης Ανατολής.

Η εξαγορά τελεί υπό την αίρεση των σχετικών εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του φθινοπώρου 2003.

Οπως ανακοινώθηκε από την Aspis Bank, η εξαγορά των δραστηριοτήτων της Standard Chartered Grindlays Bank στην Ελλάδα εξυπηρετεί τη στρατηγική της συντηρητικής επέκτασης μέσω εξαγοράς συμπληρωματικών τομέων τραπεζικών δραστηριοτήτων, όπως και η πρόσφατη εξαγορά του τομέα λιανικής και εμπορικής τραπεζικής της ABAMRO στην Ελλάδα.