ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εργα σε Ξάνθη και Φιλιατρά η Υδροέλεγχος

Δύο νέα έργα στο χώρο του ασύρματου ελέγχου δικτύων ύδρευσης ανέλαβε η εταιρεία υδροέλεγχος, μέλος του ομίλου Eurodrip. Η Δημοτική Επιχείριση Υδρευσης Αποχέτευσης της Πόλης της Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) μετά από διαγωνισμό, ανέθεσε στην Υδροέλεγχος, που είναι αντιπρόσωπος και υλοποιητής των συστημάτων SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) της Motorola στην Ελλάδα με το σύστημα MOSCAD, την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία ενός σύγχρονου συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού (SCADA) ώστε να ελέγχει αυτόματα και από τα κεντρικά γραφεία της το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Ξάνθης αλλά και τις τυχόν διαρροές στις σωληνώσεις. Το δίκτυο ύδρευσης εξυπηρετεί τις ανάγκες 60.000 κατοίκων και αποτελείται από γεωτρήσεις, δεξαμενές, αντλιοστάσια και αγωγούς μεταφοράς νερού.

Το εγκατεστημένο σύστημα MOSCAD (Motorola SCADA) ελέγχει έξι γεωτρήσεις, 12 δεξαμενές, οκτώ αντλιοστάσια και οκτώ περιοχές (ζώνες) δικτύου ύδρευσης. Συνολικά το σύστημα MOSCAD περιλαμβάνει 21 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ). Ο εγκατεστημένος στα γραφεία της ΔΕΥΑΞ Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ) είναι ικανός να επικοινωνεί με τους ΤΣΕ και να ανταλλάσσει λειτουργικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (real time).

Στο δεύτερο έργο, ο Δήμος Φιλιατρών επέλεξε το σύστημα Τηλε-ελέγχου/ Τηλεχειρισμού MOSCAD για τον έλεγχο των διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο της Πόλης των Φιλιατρών. Σε επιλεγμένα σημεία της πόλης θα εγκατασταθούν Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου (ΤΣΕ) οι οποίοι θα διασυνδεθούν με αισθητήρια πίεσης και παροχής. Οι συλλεγόμενες από τους σταθμούς μετρήσεις θα αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο (real time) στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) και θα συγκρίνονται συνεχώς μεταξύ τους. Σε περίπτωση απόκλισης των τιμών θα παράγεται αυτόματα μία ειδοποίηση η οποία θα ενημερώνει το χρήστη για το ακριβές σημείο της διαρροής.