ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καλός επενδυτής, ο πληροφορημένος επενδυτής

Πολλές εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων υποστηρίζουν ότι η υπέρμετρη χορήγηση πληροφοριών μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για τους ιδιώτες επενδυτές. Το θέμα της χορήγησης πληροφοριών προς επενδυτές επανήλθε στο προσκήνιο μετά τις πρόσφατες αγωγές κατά μεγάλων επενδυτικών τραπεζών της Wall Street, οι αναλύσεις των οποίων για διάφορες μετοχές «αλλοιώθηκαν» εξαιτίας αντικρουόμενων συμφερόντων. Μια λανθασμένα ανάλυση -εκούσια ή ακούσια- μπορεί να αποπροσανατολίσει τον επενδυτή και να τον οδηγήσει τελικά σε λανθασμένες επιλογές. Για τον λόγο αυτό έχει σημασία η ποιότητα, αλλά και η συχνότητα της πληροφόρησης.

Οσο περίεργο και αν ακούγεται, οι επενδυτές που επιλέγουν τα μετοχικά αμοιβαία έχουν μεγαλύτερη ανάγκη συχνής και ακριβούς πληροφόρησης σε σχέση με όσους επενδύουν σε μετοχικά. Αυτό συμβαίνει γιατί μεγάλο μέρος των περιουσιακών στοιχείων ενός ομολογιακού αμοιβαίου είναι αρκούντως περίπλοκο και δυσνόητο και πολλές πληροφορίες καταλήγουν μόνο σε μεσίτες ή όσους διαθέτουν σύνδεση με το Reuters ή το Βloomberg.

Οσοι διαθέτουν μερίδια σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια έχουν δικαίωμα να μαθαίνουν και να κατανοούν τι πράττει το αμοιβαίο. Δεν υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί την απουσία κάποιων ιδιαιτέρως σημαντικών στοιχείων στις εξαμηνιαίες ή ετήσιες ανακοινώσεις των εταιρειών διαχείρισης χαρτοφυλακίων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από έναν σχετικά καλά πληροφορημένο επενδυτή. H περιήγηση στα sites των κορυφαίων ξένων εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων αποδεικνύει δυστυχώς ότι η συντριπτική πλειοψηφία δεν παρέχει ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για τον επενδυτή όπως:

Χρήσιμες πληροφορίες

Επεξήγηση της στρατηγικής του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η έλλειψη αυτής της πληροφορίας προκαλεί έκπληξη. Τα sites, αλλά και τα φυλλάδια των εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων περιέχουν πληθώρα γραφημάτων, αποδόσεις παρελθόντων ετών, ετήσια αποτελέσματα, αλλά σπανίως αναφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για τη στρατηγική διαχείρισης. Οι πληροφορίες που παρέχονται συνήθως αναλώνονται σε γενικόλογες αναφορές περί ομολόγων «υψηλής ποιότητας» ή ακόμα για κάποια απροσδιόριστα «υποτιμημένα» ομόλογα. Οι απροσδιόριστες αυτές αναφορές παρέχουν στο αμοιβαίο την ευχέρεια να μεταβάλει εντελώς τη στρατηγική του χωρίς να παραβιάζει κάποιον κανόνα που θέτει στο ενημερωτικό του φυλλάδιο. Λείπουν όμως αναφορές που να πληροφορούν στο κατά πόσο ευάλωτο είναι το αμοιβαίο στις μεταβολές των επιτοκίων, αν επενδύει αποκλειστικά σε κρατικά ομόλογα ή αν διατηρεί κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό σε ομόλογα υψηλής απόδοσης.

Τι πιστωτικό κίνδυνο αναλαμβάνει το αμοιβαίο που διαθέτετε;

Συνήθως, ο μέσος επενδυτής ενημερώνεται για τη μέση αξιολόγηση του κάθε αμοιβαίου. Μπορεί όμως ένα αμοιβαίο να εξασφαλίζει την αξιολόγηση AA διαθέτοντας αμερικανικά κρατικά ομόλογα και junk bonds. Ενα τέτοιο αμοιβαίο αναλαμβάνει υψηλό κίνδυνο, αλλά απολαμβάνει την ίδια αξιολόγηση με κάποιο άλλο που τοποθετείται αποκλειστικά σε ομόλογα αξιολογημένα με AAA, AA και A και φυσικά περιορίζει αισθητά τον κίνδυνο της μη αποπληρωμής. Αρα η μέση αξιολόγηση δεν προσφέρει αρκούντως κατατοπιστικά στοιχεία.

Σε τι τύπους περιουσιακών στοιχείων και κλάδους επενδύει το αμοιβαίο σας;

Θα περιμένατε ότι η πληροφορία αυτή θα ήταν διαθέσιμη. Σε μερικές περιπτώσεις είναι, αλλά τις περισσότερες φορές οι εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων αναφέρονται ιδιαίτερα γενικόλογα στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους. Συνήθως πληροφορούν για την ποσοστιαία αναλογία μεταξύ ομολόγων, μετοχών και ρευστού. Για τα μετοχικά αμοιβαία, τα πράγματα είναι εύκολα, καθώς κάποιος επίμονος επενδυτής μπορεί να μάθει ποιες είναι οι βασικές μετοχές του χαρτοφυλακίου και εν συνεχεία να ενημερωθεί για την πορεία και τις προοπτικές τους. Σε ότι αφορά τα ομόλογα όμως οι δυσκολίες είναι πολύ μεγαλύτερες. Ακόμα και αν αναγνωρίσουμε την εταιρεία ή τον εκδότη ενδέχεται να μην μπορούμε να διακρίνουμε αν πρόκειται περί επιχειρηματικού, στεγαστικού ή ανταλλάξιμου με μετοχές ομολόγου. Συνήθως οι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων δημοσιεύουν τον κατάλογο με τα δέκα σημαντικότερα περιουσιακά τους στοιχεία, αλλά στην περίπτωση των ομολόγων μια τέτοια πληροφορία δε μας διαφωτίζει για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου. H αλήθεια είναι ότι στην περίπτωση αυτή αρκετές εταιρείες επιθυμούν να δώσουν λεπτομερείς πληροφορίες, αλλά συναντούν πρακτικές δυσκολίες.

Διαθέτει το αμοιβαίο μου παράγωγα και αν ναι πόσο επικίνδυνα είναι;

Μετά τα σκάνδαλα της δεκαετίας του ’90 οι διαχειριστές κεφαλαίων αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη προσοχή τα παράγωγα, τα οποία όμως πολλές φορές αποτελούν ένα ιδιαιτέρως ελκυστικό επενδυτικό εργαλείο. Οι εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων συνήθως δεν αναφέρονται σε αυτά, καθώς όπως τα ομόλογα αποφέρουν υψηλό τοκομερίδιο όταν τα επιτόκια υποχωρούν -και αντίστροφα- έτσι και τα παράγωγα είναι δύσκολο να εκτιμηθούν και να υπολογιστούν. Οποια εταιρεία όμως διαθέτει παράγωγα στο χαρτοφυλάκιό της θα πρέπει να το αναφέρει ξεκάθαρα και να εξηγήσει γιατί οι διαχειριστές της επιλέγουν να τοποθετηθούν σε αυτά.