ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

IOBE: θετικές οι προοπτικές για τον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Θετικές διαγράφονται σε γενικές γραμμές οι προοπτικές του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, λόγω της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, της ολοκλήρωσης μεγάλων έργων υποδομής και της ενίσχυσης της ειδικής τουριστικής υποδομής. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη του IOBE, στην οποία όμως επισημαίνεται ότι για να μπορέσει ο κλάδος να ισχυροποιήσει τη θέση τους τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή τουριστική αγορά, θα πρέπει να καταφέρει να αντιμετωπίσει σε ικανοποιητικό βαθμό μια σειρά προβλημάτων. Προβλήματα που σχετίζονται με την ανεπαρκή τεχνική υποδομή (π.χ. μαρίνες), την ανυπαρξία εξειδικευμένου φορέα με ρόλο στο σχεδιασμό και την προβολή του τουριστικού προϊόντος, το χαμηλό επίπεδο παρεχόμενης ξενοδοχειακής εκπαίδευσης, την έλλειψη συνέπειας στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, την ύπαρξη μεγάλου αριθμού παράνομων κλινών και την υψηλή διαπραγματευτική δύναμη των τουριστικών πρακτόρων. Παράλληλα, οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στον έντονο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει στο συνολό του ο τουριστικός τομέας απο άλλες χώρες όπως η Αίγυπτος, η Τουρκία, η Τυνησία, το Μαρόκο και η Ρουμανία, οι οποίες δεν συγκαταλέγονται στις παραδοσιακές ανταγωνίστριες χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία). Στις χώρες αυτές, όπως αναφέρει το IOBE, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι σε θέση να παρέχουν καλύτερο προϊόν, να λειτουργούν με συγκριτικά χαμηλότερο κόστος, να διαθέτουν το προϊόν σε χαμηλότερες τιμές και να αποκτούν έτσι συγκριτικό πλεονέκτημα, έναντι των αντίστοιχων ελληνικών. Σύμφωνα με τη μελέτη οι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία παρουσίασαν την περίοδο 1996-2001 αύξηση με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,1%, με την μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται το 1997, οπότε οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 11,3%. Το υψηλότερο ποσοστό διανυκτερεύσεων συνολικά αντιπροσωπεύουν οι αλλοδαποί τουρίστες με ποσοστό 76% και αφορά στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου.