ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

AGENDA

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ο. ΔΑΡΙΓΚ & ΣΙΑ ΑΒΝΕ. A’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, στις 12.00, στην έδρα της, στην οδό Αρεθούσης 110, Χαλκίδα, με θέματα ημερήσιας διάταξης μεταξύ άλλων την έγκριση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από το εκδοθέν μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο και την έγκριση της σχέσης της Εταιρείας με την Ευρωπαϊκή Συρματουργία Α.Ε.

ΙΝΤΕRΙΝVΕSΤ ΔΕΑΕΕΧ. Α΄ Επαναληπτική Γενική Συvέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, στις 14.00, στα γραφεία της, στηv Αθήvα, oδός Βουκουρεστίου 28, με θέμα της ημερήσιας διάταξης: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής προς συμψηφισμό ζημιών.

ΤΡΙΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΠΕΝΔ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, στις 11.00, στο κτίριο της ΕΤΒΑbank, Λεωφ. Συγγρού 87, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης μεταξύ άλλων την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της Συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και την έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, στις 12.30, στα γραφεία της, Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης την τροποποίηση του Αρθρου 21 Παρ. 1 του Καταστατικού και την έγκριση – προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, στις 9.30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,5 χλμ. της νέας οδού Παιανίας – Μαρκοπούλου, Β’ συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα προς Μαρκόπουλο), με θέμα ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (Stock Οption).

ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ AEBE. Επαναληπτική Τακτική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, στις 10.00, στην Ιωνία Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης μεταξύ άλλων την Εγκριση του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών, Γενικής Εκμετάλλευσης, Εκθέσεως Ελεγκτών και Προσαρτήματος της 31.12.2002.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 78η Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, στις 11.00, στην αίθουσα Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Πλατεία Οδησσού και Λουδοβίκου 1, Πειραιάς, με θέματα ημερήσιας διάταξης μεταξύ άλλων την υποβολή και έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2002.