ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Interamerican: Προσέλκυση νέων συνεργατών

Ενα νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού εκπόνησε και έθεσε σε εφαρμογή η Interamerican, στόχος του οποίου είναι η υποστήριξη της προσέλκυσης νέων συνεργατών από τα υποκαταστήματα της εταιρείας, καθώς και η βελτίωση του βαθμού βιωσιμότητας των νέων συνεργατών. Με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συστηματοποιούνται οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής εκ μέρους της εταιρείας, ενώ οι επιλεγμένοι στην συνέχεια διεκπεραιώνουν έως την ένταξή τους ένα εντατικό πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης και αφού περάσουν τα τεστ ένταξης, προσλαμβάνονται με υπαλληλική ιδιότητα ως έμμισθοι συνεργάτες για ένα χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά του 12 μήνες. H έμμισθη σχέση των νέων συνεργατών με την εταιρεία στο διάστημα αυτό αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές καινοτομίες του προγράμματος. Μετά το πρώτο έτος συνεργασίας, η παραμονή του στο σύστημα της έμμισθης σχέσης θα κρίνεται ανά τρίμηνο εφόσον αυτός ανταποκριθεί στους στόχους δραστηριότητας και παραγωγής περνά σε καθεστώς αμειβομένου με προμήθεια.