ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Εκρηξη» κερδών +50% στο εξάμηνο η Τράπεζα Αττικής

Σημαντική άνοδο της τάξης του 55% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, παρουσιάζουν τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη της Τράπεζας Αττικής κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ αντίστοιχη άνοδο της τάξης του 50%, παρουσιάζουν τα κέρδη προ φόρων της τράπεζας. Τα θετικά αποτελέσματα της Τράπεζας Αττικής, που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το τελευταίο διάστημα λόγω της συζητούμενης συγχώνευσης με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ανατρέπουν την εικόνα του πρώτου τριμήνου του έτους, κατά το οποίο τα κέρδη είχαν εμφανίσει υποχώρηση και ερμηνεύει εν μέρει και το γεγονός ότι η Τράπεζα Αττικής είναι η πρώτη που ανακοινώνει αποτελέσματα εξαμήνου, προκαταλαμβάνοντας ακόμη και τις μεγάλες τράπεζες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ενοποιημένα κέρδη ανήλθαν σε 14,4 εκατ. ευρώ έναντι 9,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 14,2 εκατ. ευρώ έναντι 9,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. H άνοδος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, οφείλεται στη σημαντική αύξηση κατά 34,2% των εσόδων από τόκους και προμήθειες, αλλά και των κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις που αυξήθηκαν κατά 77,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα γενικά έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά 12,8%, ενώ αυξημένες κατά 53% είναι και οι αποσβέσεις που πραγματοποίησε η τράπεζα λόγω του επενδυτικού προγράμματος που υλοποιεί και το οποίο περιλαμβάνει τη λειτουργία δύο νέων καταστημάτων και την έναρξη τεσσάρων ακόμη μέχρι το τέλος του χρόνου.

Το ύψος του ενεργητικού της Τράπεζας Αττικής διαμορφώθηκε στο τέλος του εξαμήνου στο 1,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 5,3% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Οι χορηγήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 33,1% και ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ, με τα δάνεια στεγαστικής πίστης να σημειώνουν εντυπωσιακή άνοδο κατά 75,6%. Σημαντική αύξηση κατά 45% εμφανίζουν και οι καταθέσεις, ενώ συνολικά το ύψος των καταθέσεων συμπεριλαμβονομένων και των repos αυξήθηκε κατά 7,8%, εξαιτίας της υποχώρησης των repos. Οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 30% έναντι της περσινής περιόδου και σωρευτικά υπερκαλύπτουν τις τυχόν επισφαλείς χορηγήσεις.