ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο προϊόν από τη Λαϊκή Τράπεζα

Ενα νέο πρόγραμμα μεταφοράς υπολοίπων από άλλες τράπεζες προσφέρει η Λαϊκή Τράπεζα, δίνοντας τη δυνατότητα στους υφιστάμενους αλλά και τους νέους δανειολήπτες να συγκεντρώσουν όλα τα δανειακά τους ανοίγματα από άλλες τράπεζες σε ένα λογαριασμό. Το πρόγραμμα, που ονομάζεται Laiki Transfer, καλύπτει τη μεταφορά υπολοίπων από κάθε είδους δάνεια. Το ύψος των δανείων που μπορεί να μεταφερθούν ξεκινά από 3.000 ευρώ έως τα 25.000 ευρώ, ενώ το επιτόκιο ορίζεται στο 9,5% σταθερό για όλην την περίοδο αποπληρωμής, που μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 60 μήνες.