ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Citigroup: σε ευρωπαϊκά επίπεδα η Σοφοκλέους

Σε επίπεδα παρόμοια με αυτά των ευρωπαϊκών αγορών αποτιμά το ελληνικό Χρηματιστήριο η Citigroup Smith Barney σύμφωνα με την έκθεση παγκόσμιας στρατηγικής που παρουσίασε. Συγκεκριμένα, η Citigroup ορίζει τον λόγο τιμής προς κέρδη (P/E) της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στο 13,5, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 13,1. O μέσος ευρωπαϊκός ορίζεται στο 13,2 και είναι χαμηλότερος σε σύγκριση με την προηγούμενη έκθεση της τράπεζας που τον τοποθετούσε στο 13,5. Ελκυστικότερος στο 8,5 έναντι 8,9 παραμένει ο λόγος EV/EBITDA, ενώ η μερισματική απόδοση της Σοφοκλέους έχει διαμορφωθεί στο 3,2, όσο δηλαδή και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. H Citigroup εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των κερδών ανά μετοχή για την ελληνική αγορά θα φθάσει φέτος το 14%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις ευρωπαϊκές αγορές υπολογίζεται σε 22%. Για το 2004 ο ρυθμός ανάπτυξης του EPS του ελληνικού Χρηματιστηρίου αναμένεται να επιταχύνει στο 21%, ενώ για τις ευρωπαϊκές αγορές εκτιμάται υποχώρηση στο 15%.