ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολυμπιακές συμβάσεις για τη ΔΙΕΚΑΤ

Με συμβάσεις που υπέγραψε πρόσφατα με τη SAIC και τη SIEMENS, η ΔΙΕΚΑΤ Ελληνικές Κατασκευές, μέλος του ομίλου ΔΙΕΚΑΤ, ανέλαβε την εκτέλεση σημαντικού μέρους του έργου της Ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Ειδικότερα, τέσσερις είναι οι περιοχές εμπλοκής της εταιρείας στο έργο: τα Κέντρα Ελέγχου και Διοίκησης (CCS), το Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV), η Ειδική Προστασία Λιμένων και το ασύρματο δίκτυο ΤΕΤRΑ.

Για τα CCS, η ΔΙΕΚΑΤ Ελληνικές Κατασκευές ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή των απαιτούμενων Κέντρων Διοίκησης και Ελέγχου στο υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, στο ΟΑΚΑ, στις εγκαταστάσεις Ελληνικού, στο Ολυμπιακό Χωριό, στα Αρχηγεία Πυροσβεστικού Σώματος και Λιμενικού,κ.α.

Η εταιρεία ανέλαβε, επίσης, την κατασκευή της υποδομής και την εγκατάσταση εξοπλισμού του Συστήματος Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης σε σαράντα μία (41) ολυμπιακές εγκαταστάσεις, εννέα (9) λιμάνια της Χώρας και διακόσια ενενήντα τρία (293) σημεία οδών της Αττικής καθώς και την κατασκευή υποδομής και εγκατάσταση συστημάτων περιμετρικής προστασίας φωτισμού και ελέγχου πρόσβασης στα κυριότερα λιμάνια της χώρας.