ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπερδιπλάσια κέρδη η Autohellas

Ενισχύθηκαν τα μεγέθη της εταιρείας Autohellas κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφωθηκε στα 41,6 εκατ. ευρώ έναντι 38,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,2%. Τα οργανικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 3,2 εκατ. ευρώ από 900.000 ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα καθαρά κέρδη (προ φόρων) υπερδιπλασιάστηκαν φτάνοντας τα 4,9 εκατ. ευρώ από 2,3 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2002 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 114%. Οπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, στο εξάμηνο του 2003, για πρώτη φορά οι συμμετοχές της αποτιμήθηκαν βάσει της καθαρής θέσης και όχι με την αξία κτήσης, επιβαρύνοντας ανάλογα τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια. Επιπρόσθετα, σχημάτισε πρόβλεψη ύψους 2,6 εκατ. ευρώ σε βάρος των αποτελεσμάτων της περιόδου για υφιστάμενη επίδικη απαίτηση.

Τέλος, τον Ιούνιο του 2003 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την πώληση του 12,5% της συμμετοχής της στην εταιρεία Multifin, όπου κατείχε το 25%. H εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι το Δ.Σ. αποφάσισε να διενεργήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο πωλήσεις 96.650 μετοχών της εταιρείας με κατώτατη τιμή πώλησης 6,24 ευρώ ανά μετοχή.