ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Θεσσαλονίκης

Ιδρύθηκε το Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Θεσσαλονίκης, γνωστό με το διακριτικό όνομα TWM(Thessaloniki’s Wireless MetropolitaNetwork). Το ΤWΜείναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που δημιουργήθηκε από ενθουσιώδεις εθελοντές του χώρου των ηλεκτρονικών ασύρματων δικτύων. Στόχος είναι η διάδοση της χρήσης της τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας Wi-Fi σε τοπικό αλλά και πανελλαδικό επίπεδο και η ασύρματη δικτύωση της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η ανάπτυξη γίνεται με ίδια μέσα και με την εθελοντική εργασία των μελών του, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του αντίστοιχου δικτύου της Αθήνας. Η τεχνολογία Wi-Fi επιτρέπει την ασύρματη διασύνδεση υπολογιστών σε μεγάλες αποστάσεις, με χαμηλό κόστος και υψηλές ταχύτητες (broadband). Οι συνδέσεις πραγματοποιούνται στη συχνότητα των 2,4 γιγακύκλων, η οποία είναι ελεύθερη για ερασιτεχνική και ερευνητική χρήση. Το ΤWΜέχει ήδη εγκαταστήσει 15 ασύρματους κόμβους κορμού και 5 ασύρματα hotspot, επιτυγχάνοντας μια γεωγραφική κάλυψη της τάξης του 30% στην πόλη της Θεσσαλονίκης και των γύρω δήμων. Στα άμεσα σχέδια είναι ο τριπλασιασμός των εγκατεστημένων ασύρματων κόμβων για την κάλυψη του 80% της πόλης, καθώς και η εγκατάσταση wireless hotspot σε σημεία-κλειδιά για την παροχή broadband internet και υπηρεσίες περιεχομένου. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του TWM(http://TWMN.net) ή να επικοινωνήσετε με τα μέλη του, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]