ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο πρόγραμμα Stage για 3.337 ανέργους

Υπεγράφη από τον Ειδικό Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Γιάννη Καλογήρου η απόφαση ένταξης «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) σε ειδικότητες πληροφορικής και επικοινωνιών για άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ» συνολικού προϋπολογισμού 14,9 εκατ. ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε.Π. ΚτΠ). Τελικός δικαιούχος του έργου είναι ο ΟΑΕΔ.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας χρηματοδοτεί ένα πλέγμα άμεσων και έμμεσων δράσεων για την ενθάρρυνση της συμμετοχής του πολίτη στην Κοινωνία της Πληροφορίας σε μια Κοινωνία όπου η τεχνολογία γίνεται το μέσον για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Χρηματοδοτήσεις

Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτούνται έργα για την ανάπτυξη βασικών ή/και εξειδικευμένων γνώσεων πληροφορικής για τον ευρύτερο πληθυσμό, δράσεις κατάρτισης σε νέες δεξιότητες, στη διάδοση και εφαρμογή της τηλε-κατάρτισης κυρίως για γεωγραφικά απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές και δράσεις για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας και τη διά βίου εκπαίδευση. Ειδικά, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε ειδικότητες πληροφορικής και επικοινωνιών ολοκληρώθηκε ήδη Πρόγραμμα Stage συνολικού προϋπολογισμού 6,6 εκατ ευρώ, στο οποίο συνολικά συμμετείχαν 1.600 άνεργοι, ενώ περισσότερο διευρυμένο είναι το νέο Πρόγραμμα Stage που πρόσφατα εντάχθηκε προς χρηματοδότηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Αναλυτικότερα, το νέο Πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 14,9 εκατ ευρώ αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Stage) 3.337 συνολικά ανέργων, ηλικίας μέχρι 35 ετών, πτυχιούχων ΑΕΙ – ΤΕΙ στον τομέα της Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Από το σύνολο των θέσεων οι 2.324 αφορούν τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (τομέας Αυτοδιοίκησης) για τη στελέχωση των ΚΕΠ στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι 913 θέσεις το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη στελέχωση των νέων ηλεκτρονικών σχολικών και δημόσιων βιβλιοθηκών και οι 100 τον ΟΑΕΔ (Τομέας Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) για την εξοικείωση στη χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες και 40% από άνδρες.

Πρώτα οι άνεργοι

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας τουλάχιστον το 65% θα καλυφθεί από ανέργους ηλικίας μικρότερης των 25 ετών εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μέχρι 6 μήνες, και ανέργους άνω των 25 ετών εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ έως και 12 μήνες.

Αντίθετα, στο πλαίσιο καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας το 35% θα καλυφθεί από ανέργους ηλικίας έως 25 ετών εγγεγραμμένων από 6 μήνες και άνω, και ανέργων ηλικίας 25 ετών και άνω εγγεγραμμένων από 12 μήνες και άνω.

Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών από τους δικαιούχους (επιχειρήσεις και ασκούμενοι) έγκρισης της ένταξης, θα πραγματοποιείται από τις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Υπηρεσίες Νομού, Τοπικές Υπηρεσίες, Γραφεία Εργασίας, Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (www.oaed.gr)