ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δύσκολη η έξοδος της Panafon από το X.A.

Το χαμηλό τίμημα των 6,18 ευρώ ανά μετοχή που προσφέρει η μητρική Vodafone για τη θυγατρική της Ρanafoίσως οδηγήσει σε αποτυχία την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, που ολοκληρώνεται αύριο στις 14.30 (ώρα Ελλάδας).

Εως και τη Δευτέρα το βράδυ, η Vodafone είχε αποκτήσει το 87,5% της Ρanafoενώ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτείται πάνω από το 95% για να είναι εφικτή η αποχώρηση μιας μετοχής από το ελληνικό Χρηματιστήριο. Εάν σημειώσουμε ότι στη συνεδρίαση της Τρίτης ο όγκος συναλλαγών δεν ξεπέρασε τα 2,5 εκατομμύρια τεμάχια και απομένει ουσιαστικά η σημερινή συνεδρίαση και η αυριανή έως το μεσημέρι, τότε είναι πολύ πιθανό να έχουμε την πρώτη αποτυχημένη δημόσια πρόταση μετοχής.

Να υπενθυμίσουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία και διεγράφησαν από το ταμπλό της Σοφοκλέους την τελευταία τριετία οι μετοχές της Interamerican, της Σοκολατοποιίας Παυλίδου, του Χάλυβα, καθώς και η πρόσφατη δημόσια πρόταση της Παπαστράτος από τη Philip Morris Holland. Απέτυχε πριν όμως ξεκινήσει η δημόσια πρόταση της Hellas Can.

Να υπογραμμίσουμε ότι η δημόσια πρόταση για την Ρanafoξεκίνησε στις 17 Δεκεμβρίου 2003 και το τίμημα που θα καταβάλει η Vodafone Group ανέρχεται σε 6,18 ευρώ ανά μετοχή της Panafon, το οποίο είναι οριστικό και δεν πρόκειται να αυξηθεί.

Επιπλέον, η Vodafone θα καταβάλει στους μετόχους που θα έχουν αποδεχθεί εγκύρως τη δημόσια πρόταση τα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,06% δικαιώματα εκκαθάρισης, που επιβάλλονται στην εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των εγκύρως προσφερομένων μετοχών της δημόσιας πρότασης.

Συνεπώς, η Vodafone θα καταβάλει το σύνολο του προσφερόμενου τιμήματος στους αποδεχόμενους μετόχους.

Υπό την προϋπόθεση ότι η Vodafone θα κατέχει άμεσα και έμμεσα ποσοστό ίσο προς ή μεγαλύτερο του 95% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής της, η Vodafone προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της Ρanafoαπό το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2003, η Ρanafoανακοίνωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο θεωρεί ότι το προσφερόμενο τίμημα είναι δίκαιο και εύλογο και πρότεινε όπως οι μέτοχοι της Ρanafoαποδεχθούν τη δημόσια πρόταση, υπό την αίρεση αναθεωρητικής ή ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης.

Κατά 25,7% αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη της Vodafone Ρanafoστο εξάμηνο της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2003 (με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης – IFRS), διαμορφούμενα στα 111,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με 88,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Σημειώνεται πως οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις προέβλεπαν αύξηση των καθαρών κερδών της τάξεως του 23%.