ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρηματιστηριακή γέφυρα συνεργασίας Ελλάδας – Αιγύπτου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης και των Χρηματιστηρίων Καΐρου και Αλεξάνδρειας υπεγράφη χθες στο πλαίσιο της προσπάθειας του Ομίλου της ΕΧΑΕ για την προώθηση των περιφερειακών συνεργασιών στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Η σύναψη συμφωνίας αποβλέπει στην ανοιχτή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, στην εκπαίδευση των τοπικών χρηματιστηρίων, των χρηματιστών, των τραπεζικών στελεχών και των στελεχών της αιγυπτιακής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το μνημόνιο εντάσσεται στην πρωτοβουλία για υλοποίηση του προγράμματος παροχής τεχνικής βοήθειας σε 12 χώρες της περιοχής, που εκτελείται από το ΧΚΘ και χρηματοδοτείται από το υπουργείο Εξωτερικών.

Το σύμφωνο, όπως εκτιμά ο πρόεδρος του CASE δρ Σαμέχ Ελ Τοργκομάν θα αποτελέσει «το πρώτο βήμα για την περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των δύο αγορών». Σημειώνεται ότι στο Χρηματιστήριο Καΐρου & Αλεξανδρείας -μία από τις πλέον σημαντικές αγορές της Αν. Μεσογείου και του αραβικού κόσμου γενικότερα- διαπραγματεύονται περισσότερες απο 1.100 εταιρείες, ο μέσος ημερήσιος τζίρος ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ περίπου και η κεφαλαιοποίηση της αγοράς στα 22 δισ. ευρώ. Στην αγορά δραστηριοποιούνται 125 χρηματιστηριακές εταιρείες, ενώ το 18% περίπου των επενδυτών προέρχεται από το εξωτερικό και το 20% αφορά θεσμικούς φορείς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στη Θεσσαλονίκη ο γενικός διευθυντής του ΧΚΘ κ. Βασ. Μάργαρης και ο δρ Σαμέχ Ελ Τοργκομάν συζήτησαν τις δράσεις που πρέπει να λάβουν προκειμένου να προωθηθεί η διπλή εισαγωγή εταιρειών στο μεν αιγυπτιακό Χρηματιστήριο με μετοχές και αντίστοιχα στο Χ.Α. με τη μορφή των ΕΛ.ΠΙΣ.