ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με νέα επωνυμία η εισηγμένη Hellas Can

Μετονομάσθηκε σε CrowHellas Caη εισηγμένη εταιρεία Hellas Can, μετά τη χθεσινή απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Στη διάρκεια της συνέλευσης αποφασίσθηκε ακόμη η ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας.

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η εταιρεία Societe de Participations CarnaudMetalbox Investments SAS κατέχει το 72,79% της Hellas Can, ενώ πρόσφατη απόπειρα που έγινε το Σεπτέμβριο του 2003 για την απόκτηση του 27,21% της εισηγμένης απέτυχε.

Επίσης, σημειώνεται πως η CarnaudMetalbox είναι θυγατρική της CrowHoldings Inc, η οποία δραστηριοποιείται σε 44 χώρες.

Ποσοστό 2,16% (520.010 μετοχές) συγκέντρωσε στην περίοδο της δημόσιας προσφοράς για την Hellas Caη Societe de Participations CarnaudMetalbox Investments SΑS.

Η εταιρεία επιδίωκε την απόκτηση ποσοστού 27,21% (6.547.345 κοινές μετοχές στην τιμή των 5,50 ευρώ ανά μετοχή) και ως εκ τούτου η προσπάθεια δεν ήταν επιτυχής. Κατά την τελευταία ημέρα της περιόδου αποδοχής ο προτείνων και η SPC κατείχαν συνολικά 18.035.165 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 74,95% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Ετσι ήταν η πρώτη φορά την τελευταία διετία που αποτυγχάνει πρόταση δημόσιας πρότασης, μετά τις δημόσιες προσφορές για Παυλίδη, Interamerican, Χάλυβα, ενώ με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημόσια πρόταση για Παπαστράτο και ίδια θετική εξέλιξη προβλέπεται να έχει και η Ρanafon.

Αύξηση κερδών 63,8%

H Hellas Caστο εννεάμηνο του 2003 εμφάνισε αύξηση της ενοποιημένης κερδοφορίας κατά 63,8% καθώς διαμορφώθηκαν στα 19,27 εκατ. ευρώ έναντι 11,76 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2002. O κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 57,8% και ανήλθε σε 225,7 εκατ. ευρώ έναντι 143 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2002.

Σε επίπεδο μητρικής τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 25,57% και διαμορφώθηκαν στα 9,52 εκατ. ευρώ έναντι 12,79 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. O κύκλος εργασιών της μητρικής για το διάστημα που αναφέρουμε κατέγραψε μείωση της τάξης του 12,9% και ανήλθε στα 101,3 εκατ. ευρώ έναντι 116,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο της περσινής χρήσης.