ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι ψύχραιμοι επενδυτές κερδίζουν

Τελευταίο βήμα στην ανάλυσή μας είναι η προσπάθεια να απαντήσουμε το ερώτημα για τους «εγκλωβισμένους». Αν, δηλαδή, ένας επενδυτής είχε, περί το τέλος του 1999, βάλει το ισόποσο 1.000 ευρώ στο Χ.Α., τι απόδοση θα επιτύχει αν κρατήσει τις μετοχές του (υποθέτοντας ότι αυτές οι μετοχές αντιπροσωπεύονται από τον Γ.Δ. του Χ.Α.) ώς το 2020; Η απάντηση, δυστυχώς, είναι: όχι μεγάλη απόδοση, μόλις 2,8% το έτος. Η περιουσία του, από 1.000 ευρώ, θα γίνει 1.776 (το 2020!). Αντιθέτως, ένας επενδυτής, που εισήλθε στο Χ.Α. το 2002, θα σημειώσει απόδοση 10,1% και η περιουσία του, από 1.000 ευρώ, θα γίνει 5.621. Η σχετική ανάλυση, για όλα τα έτη ώς το 2020, εμφανίζεται στον Πίν. 2.

Αλλά μόνον ένας βιαστικός «εγκλωβισμένος» θα απογοητευθεί από τα ανωτέρω. Δύο είναι οι λόγοι γι’ αυτό. Πρώτον, μεταξύ 2003 και 2021 το Χ.Α. είναι σίγουρο ότι θα σημειώσει κάποια έκρηξη τιμών («φούσκα», έστω) ή και δύο τέτοιες.

Οι έξυπνοι επενδυτές δεν θα πρέπει να περιμένουν ώς το 2020 διότι αυτό ήταν ο αρχικός τους επενδυτικός ορίζοντας και για κάποιον μυστήριο λόγο θα πρέπει να περιμένουν ώς την προσέγγισή του. Κάτι τέτοιο θα ήταν ανόητο.

Ο έξυπνος επενδυτής, μόλις γίνει η επομένη έκρηξη τιμών, θα πρέπει να πωλήσει. [Αυτός που θα αγοράσει τις μετοχές δεν σημαίνει ότι θα είναι αφελής: απλώς θα έχει -και θα πρέπει να έχει- διαφορετικό επενδυτικό ορίζοντα, που πιθανότατα θα υπερβαίνει το 2020.]

Δεύτερον, αν ο «εγκλωβισμένος» βάλει στο Χ.Α. τώρα (τέλος 2003 / αρχές 2004), όταν ο δείκτης είναι 2.264 μονάδες, άλλα 1.000 ευρώ, τότε, ώς το 2020, δεν θα ‘χει 1.776 ευρώ σύνολο, αλλά ακόμη 4.342 ευρώ, ήτο σύνολο 6.118 ευρώ.

Αυτό, επειδή θα αξιοποιήσει την γενική τάση ανόδου του Γ.Δ., εκκινώντας, με την δεύτερη επένδυσή του, από χαμηλότερη βάση (2.264 μονάδες) εν σχέσει με τη βάση, από την οποία είχε εκκινήσει την πρώτη φορά (5.535 μονάδες).

Επομένως θα ανεβάσει σημαντικά την τελική του απόδοση, ξεπερνώντας την αναμενόμενη απόδοση, λ.χ., τραπεζικών καταθέσεων κατά το ίδιο διάστημα.

Τελειώνουμε με την υπενθύμιση και την υπογράμμιση ότι η μακροπρόθεσμη προβολή, που επιχειρήσαμε ανωτέρω, δεν αποκλείει τις εκρήξεις τιμών. Αλλά, βεβαίως, μία έκρηξη τιμών («φούσκα») θα ακολουθηθεί από μεγάλη πτώση. Εκείνο που πρέπει να έχουμε ως επενδυτικό οδηγό είναι η γενική, μακροχρόνια τάση, πέραν εκρήξεων και καταπτώσεων. Και η γενική, μακροχρόνια τάση, για τον ψύχραιμο, υπομονετικό επενδυτή, είναι ανοδική, επιπλέον δε για την περίοδο 2004 – 2020 είναι κατά πάσαν πιθανότητα αυτή, που απεικονίζει το Γράφημα 2.