ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ : H ΠΟΡΕΙΑ TOY X.A. ΩΣ TO 2020

Με το κλείσιμο του 2003 είχαμε μία πρώτη θετική ετήσια μεταβολή στον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έπειτα από τρία χρόνια αρνητικών αποδόσεων. Το γεγονός προσφέρει μία ευκαιρία αξιολόγησης της παραπέρα πορείας του Χ.Α., αλλά και απάντησης στο ερώτημα αν και πότε αυτοί που εισήλθαν στο Χ.Α. την εποχή της μεγάλης ανόδου (δηλαδή της «φούσκας» του 1999), θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους με κάποιο μάλιστα κέρδος (το οποίο κέρδος μπορεί να θεωρηθεί σαν κάλυψη ή και υπερκάλυψη των διαφυγόντων τόκων από το 1999 και μετά), με την προϋπόθεση βεβαίως πως κράτησαν τις μετοχές τους και δεν αναγκάσθηκαν να τις πωλήσουν. Βάσει συσχετισμού της πορείας του Γ.Δ. και της αύξησης του ΑΕΠ της χώρας, το X.A. προβλέπεται να φθάσει ώς το 2010 τις 4.203 μονάδες και ώς το 2020 τις 9.828.