ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι μερισματικές αποδόσεις δεκάδων μετοχών παραμένουν ελκυστικές

Χρονιά υψηλών μερισματικών αποδόσεων είναι το 2004 για τη Σοφοκλέους. Παρά τη σημαντική άνοδο των αποτιμήσεων των μετοχών τόσο το 2003 όσο και στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, δεκάδες μετοχές αναμένεται να προσφέρουν υψηλότατες μερισματικές αποδόσεις. Ηδη στις πρώτες συνεδριάσεις της νέας χρονιάς, ο Γενικός Δείκτης αποκομίζει κέρδη της τάξης του 10% ενώ σε σχέση με τα χαμηλά του περασμένου Μαρτίου (31.2.03) η άνοδος του Χρηματιστηρίου Αθηνών προσεγγίζει το εντυπωσιακό 70%.

Παρ’ όλα αυτά, οι μερισματικές αποδόσεις πολλών δεκάδων μετοχών παραμένουν σε λίαν ελκυστικά επίπεδα. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις οι μερισματικές αποδόσεις εισηγμένων εταιρειών προσεγγίζουν το 10%, ενώ πάρα πολλές προσφέρουν αποδόσεις πολλαπλάσιες του βασικού επιτοκίου καταθέσεων.

Τα υψηλά μερίσματα σύμφωνα με τους επαγγελματίες της αγοράς λειτουργούν ως δικλίδα ασφαλείας και δείχνουν ότι παρά την άνοδο των τιμών πολλές μετοχές εξακολουθούν να υποστηρίζονται από ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία.

Η «K» παρουσιάζει σήμερα τις μετοχές με τις υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις των μετοχών που μετέχουν στους δείκτες υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE-20, μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE-40 και μικρής κεφαλαιοποίησης FTSE-80. H μερισματική απόδοση έχει υπολογιστεί με βάση το μέρισμα χρήσης 2002 και τη χρηματιστηριακή τιμή της 13ης Ιανουαρίου. Ωστόσο περιλαμβάνονται μόνον όσες εταιρείες εμφανίζουν στο εννεάμηνο είτε αύξηση κερδών (σε ενοποιημένο ή απλό επίπεδο) είτε μικρή μείωση κερδών (μικρότερη του 10%). Εξαίρεση έγινε μόνο για τη μετοχή του OTE, η οποία εμφανίζει μείωση κερδών κατά 14,9% στα απλά αποτελέσματα και 10,3% στα ενοποιημένα.

Με δεδομένο ότι τα κέρδη του 2003 για τις παραπάνω θα είναι είτε ανάλογα είτε υψηλότερα της χρήσης του 2002, σχηματίζονται βάσιμες προσδοκίες ότι τα μερίσματα που θα διανεμηθούν για την περασμένη χρήση θα είναι είτε σημαντικά υψηλότερα είτε σταθερά.

Στην κορυφή των μερισματικών αποδόσεων με 8% βρίσκεται η μετοχή της Σιδενόρ, η οποία στο εννεάμηνο εμφάνισε κατά 24,6% αύξηση κερδών σε μητρικό επίπεδο και πτώση κερδοφορίας κατά 34,9% σε ενοποιημένη βάση.

Λίγο πιο κάτω βρίσκεται η μετοχή της «Ακτωρ». Ωστόσο η μετοχή της χρηματιστηριακά παραπαίει παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ήταν από τους πλέον ωφελημένους σε αναθέσεις έργων τα τελευταία χρόνια και τα μεγέθη της παρουσιάζουν συνεχή βελτίωση.

Η Μότορ Οϊλ εμφανίζει μερισματική απόδοση που προσεγγίζει το 7%, ενώ τα μεγέθη της εμφανίζουν βελτίωση τόσο σε απλό όσο και ενοποιημένο επίπεδο. H μετοχή της κατασκευαστικής «Αβαξ» βρίσκεται με μερισματική απόδοση λίγο κάτω του 6%, εμφανίζει αύξηση μεγεθών, ωστόσο δεν μπορεί να ξεφύγει από το στίγμα των τεχνικών εταιρειών: καθημερινά αυξάνονται οι αναλυτές που εκφράζουν την απογοήτευσή τους για τις κατασκευαστικές εταιρείες, υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες τους για τη μεταολυμπιακή εποχή.

Η μεγάλη πτώση της τιμής του OTE έχει… ωθήσει υψηλά τη μερισματική απόδοση, ωστόσο τα μεγέθη του οργανισμού βρίσκονται σε φθίνουσα πορεία, στοιχείο που δημιουργεί προβληματισμούς και επιφυλάξεις. Ωστόσο, πολλοί εκτιμούν ότι το 2004 θα αποτελέσει έτος επιστροφής της μετοχής του οργανισμού στο χρηματιστηριακό προσκήνιο.

Η μετοχή του ΟΠΑΠ βρίσκεται σταθερά μεταξύ των πρωταγωνιστών, με την πολύ καλή πορεία των θεμελιωδών στοιχείων να υποστηρίζουν σταθερά την πολύ καλή πορεία της μετοχής της.

Εξαιρετικές μερισματικές αποδόσεις, που κυμαίνονται μεταξύ 4,9% και 3,1%, προφέρουν πολλές εταιρείες μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης όπως η Μπαρμπα Στάθης, η Ιντραλότ, η Autohellas, η Kleeman, η Informer, η Alpha Leasing, ο Ηρακλής, η ETEM, ο Βαρυτίνης, η METKA και η Hyatt Regency.

Λίαν ελκυστικές είναι και οι μερισματικές αποδόσεις πολλών μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης. H μετοχή της Cosmote βρίσκεται στο 3,1%, ενώ της EFG Eurobank – Ergasias στο 2,8%. O «Τιτάν» προσφέρει μερισματική απόδοση της τάξης του 2,6% ενώ η Εθνική Τράπεζα της τάξης του 2%. Ακόμα και η μετοχή της Alpha Bank που από τα 9 ευρώ τον Μάρτιο του 2003 βρίσκεται σήμερα στα 26,70 ευρώ, αποδίδει στους μετόχους της μερισματική απόδοση της τάξης του 1,5%, επίδοση πολλαπλάσια των επιτοκίων καταθέσεων που προσφέρει στους καταθέτες της!