ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στροφή στις κύριες δραστηριότητες η «Νίκας»

Ενα μήνα μετά την εξαγορά του 49,92% του μετοχικού κεφαλαίου της Π. Γ. Νίκας από την Global Finance, η διοίκηση της εισηγμένης προχωρεί σε αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της. Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει αφ’ ενός στην πώληση κτηματικών εκτάσεων και κτιρίων της εταιρείας τα οποία δεν συμμετέχουν στη λειτουργία του ομίλου και αφ’ ετέρου στη μεταβίβαση συμμετοχών που όπως αναφέρεται δεν εμπίπτουν στη στρατηγική ανάπτυξή της. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία σε πρώτη φάση πωλεί τις συμμετοχές της στις εταιρείες ΑΛΕΑ ΑΒΕΓΕΤ, ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΖΩΝΑΡΣ ΑΒΕΕ. Βεβαίως, οι εν λόγω κινήσεις θα τεθούν προς έγκριση στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, που έχει προγραμματισθεί για τις 16 Φεβρουαρίου. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι οι συμμετοχές αυτές είχαν αποκτηθεί στην κατεύθυνση διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του ομίλου και σε άλλους τομείς πέραν των αλλαντικών. H ΑΛΕΑ ΑΒΕΓΕΤ ιδρύθηκε το 2000 και αντικείμενό της είναι η επεξεργασία και η τυποποίηση ελαιολάδου. Στο μετοχικό της κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται σε 410.200 ευρώ, η Π. Γ. Νίκας συμμετέχει με ποσοστό 70%. H ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2001 και αντικείμενο των εργασιών της είναι η εκτροφή ζώων και η παραγωγή προϊοντων βιολογικής κτηνοτροφίας. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 300.000 ευρώ και συμμετέχουν η Π. Γ. Νίκας με 60%, η Αρκάς A.E. με 25% και η Σφαγεία Τριπόλεως-Μπουζαλάς με 15%. Στη ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΖΩΝΑΡΣ ΑΒΕΕ η Νίκας συμμετέχει με 37,65%.