ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αντί 125 εκατ. ευρώ η Γενική στους Γάλλους

Με τη βελτίωση της τιμής στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Τράπεζα, από 5,25 ευρώ σε 6 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και τη βελτίωση σειράς νομικών όρων που αφορούν την προστασία των συμφερόντων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, τη διατήρηση του ονόματος της Γενικής Τράπεζας, σε δεσμεύσεις που αφορούν τους εργαζομένους ως ρητές αναφορές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας μετόχων, οριστικοποιήθηκε χθες η επιλογή της Societe Generale ως στρατηγικού επενδυτή στη Γενική Τράπεζα. Το διοικητικό συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού συνεδρίασε χθες και επικύρωσε οριστικά τη Societe Generale η οποία θα κληθεί να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις πιθανότατα και εντός της ημέρας.

Συγκεκριμένα, η Societe Generale βελτίωσε τηνς τιμή για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 5,25 ευρώ σε 6 ευρώ ανά μετοχή (όσο και η τιμή εξαγοράς του 22,34% από το ΜΤΣ), που οδηγεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 89,1 εκατ. ευρώ από 78 εκατ. ευρώ που προβλεπόταν στην αρχική πρόταση, δηλαδή μια αύξηση των κεφαλαίων που θα εισρεύσουν στη Γενική και το ΜΤΣ με τη διαδικασία αυτή κατά 14%.

Τα συνολικά κεφάλαια που θα διατεθούν από τη Societe Generale για τη συμμετοχή της στη Γενική ανέρχονται σε 125 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 35,9 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την εξαγορά 6 εκατ. υφιστάμενων μετοχών από το ΜΤΣ που αντιστοιχούν στο 22,34% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας και τα υπόλοιπα μέσω της αύξησης κεφαλαίου.

Η μεταβίβαση των μετοχών από το ΜΤΣ και η καταβολή των μετρητών από τη Societe στο ΜΤΣ θα γίνει ταυτόχρονα με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Από τη στιγμή που η Societe Genera- le γίνει κύριος πλειοψηφικού πακέτου άνω του 50% υποχρεούται να προβεί σε δημόσια προσφορά. Οπως συμφωνήθηκε, η τιμή της δημόσιας προσφοράς θα είναι κατ’ ελάχιστο 6 ευρώ ανά μετοχή (όσο η τιμή εξαγοράς και αύξησης κεφαλαίου) εφόσον η τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο είναι κατώτερη ή ίση με 6 ευρώ. Εάν η τιμή στο X.A. είναι ανώτερη των 6 ευρώ την ημέρα της δημόσιας προσφοράς θα ισχύσει η ανώτερη τιμή.

Με βάση την τιμή των 6 ευρώ, τα συνολικά κεφάλαια που εισρέουν στην ελληνική οικονομία ως άμεση ξένη επένδυση εκτιμώνται σε τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ.

Το επιχειρηματικό σχέδιο της SocGeχαρακτηρίζεται επεκτατικό και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη διατήρηση της επωνυμίας Γενική Τράπεζα, τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των μετοχών στο X.A., την επέκταση του δικτύου και την ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της NA Ευρώπης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, τέλος, η γαλλική τράπεζα η οποία στο επιχειρηματικό σχέδιο αναφέρεται σε αύξηση των θέσεων εργασίας, εν τούτοις δεσμεύεται να διατηρήσει τον υφιστάμενο αριθμό των θέσεων για μία διετία.