ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H στρατηγική της Ατλάντικ 2004–05

Τη στρατηγική της Ατλάντικ A.E. για τη διετία 2004-2005 παρουσίασε σε 530 προμηθευτές από τη Βόρεια Ελλάδα ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Μαν. Αποστόλου σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Αποστόλου, ιδιαίτερη έμφαση πρόκειται να δοθεί στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην ανακαίνιση 8 νέων καταστημάτων, στην επέκταση της χονδρικής με καταστήματα cash & carry, στην επέκταση του δικτύου franchising σε όλη την Ελλάδα και στη δημιουργία νέας κεντρικής αποθήκης 30.000 τ.μ. στη Θήβα.

Στην οικονομική χρήση του 2002 ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε σε 501,879 εκατ. ευρώ από 386,046 εκατ. ευρώ το 2001, ενώ τα κέρδη της έφθασαν τα 820.000 ευρώ από 382.000 ευρώ.