ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι προτείνει η νέα διοίκηση των θεσμικών επενδυτών

Τους νέους στόχους, αλλά και τη βούληση για μια πιο ενεργητική παρουσία της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών στα θέματα της κεφαλαιαγοράς προανήγγειλε το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ). O νέος πρόεδρος της ΕΘΕ κ. Νικόλαος Μπέρτσος (πρόεδρος της Διεθνικής και διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Χαρτοφυλακίου) σε εκδήλωση – παρουσίαση της διοίκησης τόνισε ότι το φορολογικό καθεστώς, η νέα κατηγοριοποίηση των αμοιβαίων, η υιοθέτηση των κοινοτικών οδηγιών για τις συλλογικές επενδύσεις, αλλά και η κατάργηση των κινήτρων διακράτησης A/K αποτελούν όρισμένα από τα θέματα που απασχολούν έντονα τους θεσμικούς. Σε ό,τι αφορά τη νέα κατηγοριοποίηση σημειώνεται ότι η ΕΘΕ έχει ήδη υποβάλει τις προτάσεις της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η οποία θα λάβει τις τελικές αποφάσεις. Σε γενικές γραμμές η ΕΘΕ προτείνει τη «συγχώνευση» των κατηγοριών διεθνών και εξωτερικού, το «ξεκαθάρισμα» των μικτών και τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας των euroland στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αντίθετα δεν προβλέπονται ουσιαστικές ανακατατάξεις στα μετοχικά. Το γενικό σκεπτικό της ΕΘΕ, ήταν πάντως η ομογενοποίηση των κατηγοριών των A/K με τις ισχύουσες στις κύριες χώρες της E.E. Στελέχη της ΕΘΕ υποστηρίζουν μια περισσότερο διεκδικητική στάση σε μια σειρά θεμάτων, όπου απασχολούν τον θεσμό των συλλογικών επενδύσεων και της κεφαλαιαγοράς.

Αντιπρόεδροι της ΕΘΕ είναι ο κ. Δημήτρης Ρίζος γενικός διευθυντής της Εμπορικής Επενδυτικής και ο κ. Διονύσιος Λιναράς διευθύνων σύμβουλος της International ΑΕΔΑΚ. Γραμματέας είναι ο κ. Γ. Βλαχάκης διευθύνων σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Πίστης ΑΕΔΑΚ, ταμίας η κ. Ιουλία Θανασούρα διευθύνουσα σύμβουλος της Arrow AEEX και μέλη ο κ. Ματθαίος Τζιαμούρτας διευθύνων σύμβουλος της Intertrust και ο κ. Θ. Μπουρδάκος γενικός διευθυντής της Διολκός EEX.