ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H Panafon οδεύει εκτός Σοφοκλέους

Ολοκληρώθηκε χθες η περίοδος της δημόσιας πρότασης που έχει υποβάλει η βρετανική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Vodafone προς τη θυγατρική της Panafon, με στόχο τη διαγραφή της μετοχής της από το ελληνικό Χρηματιστήριο. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, φαίνεται να έχει καλυφθεί το απαιτούμενο ποσοστό 95% που χρειάζεται η Vodafone για να αποσυρθεί η μετοχή της Ρanafoαπό τη Σοφοκλέους. Οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν την ερχόμενη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2004 και αφού πρώτα η Alpha Bank ενημερώσει τη μητρική εταιρεία στο Λονδίνο για το σύνολο των μετοχών που συγκεντρώθηκαν από τη δημόσια πρόταση.

Να υπενθυμίσουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία και διεγράφησαν από το ταμπλό της Σοφοκλέους, την τελευταία τριετία, οι μετοχές της Interamerican, της Σοκολατοποιίας Παυλίδου, του Χάλυβα, καθώς και η πρόσφατη δημόσια πρόταση της Παπαστράτος από τη Philip Morris Holland. Απέτυχε πριν όμως ξεκινήσει η δημόσια πρόταση της Hellas Can.

Να υπογραμμίσουμε ότι η δημόσια πρόταση για την Ρanafoξεκίνησε στις 17 Δεκεμβρίου 2003 και το τίμημα που θα καταβάλει η Vodafone Group ανέρχεται σε 6,18 ευρώ ανά μετοχή της Panafon, το οποίο είναι οριστικό και δεν πρόκειται να αυξηθεί.

Επιπλέον, η Vodafone θα καταβάλει στους μετόχους που θα έχουν αποδεχθεί εγκύρως τη δημόσια πρόταση τα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,06% δικαιώματα εκκαθάρισης, που επιβάλλονται στην εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των εγκύρως προσφερομένων μετοχών της δημόσιας πρότασης.

Συνεπώς, η Vodafone θα καταβάλει το σύνολο του προσφερόμενου τιμήματος στους αποδεχόμενους μετόχους.

Υπό την προϋπόθεση ότι η Vodafone θα κατέχει άμεσα και έμμεσα ποσοστό ίσο προς ή μεγαλύτερο του 95% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής της, η Vodafone προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της Ρanafoαπό το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κατά 25,7% αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη της Vodafone Ρanafoστο εξάμηνο της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2003 (με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης – IFRS), διαμορφούμενα στα 111,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με 88,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Σημειώνεται πως οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις προέβλεπαν αύξηση των καθαρών κερδών της τάξεως του 23%.