ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αντιδρούν στο νομοσχέδιο για την εποπτεία

Διευρύνονται οι αντιδράσεις γύρω από το νομοσχέδιο για την εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς, καθώς για αδιαφανείς διαδικασίες κάνει λόγο, με τη σειρά του, και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ). H κριτική του Συνδέσμου, όπως αυτή διατυπώνεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, εντοπίζεται στον αποκλεισμό του θεσμικού φορέα των διαμεσολαβούντων από το διοικητικό συμβούλιο του νέου εποπτικού οργάνου. H εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές δεσμεύσεις του υπουργείου Ανάπτυξης για εκπροσώπηση και των εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρείες και όπως καταγγέλλει ο ΠΣΑΣ, ο αποκλεισμός τόσο των εργαζομένων όσο και των ασφαλισμένων δεν διασφαλίζει τη διαφάνεια στην εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς.

Σημειώνεται ότι στο θέμα της εκπροσώπησης έχει παρέμβει με ανακοίνωσή της και η ΕΚΠΟΙΖΩ, καταγγέλλοντας τον αποκλεισμό των οργανώσεων καταναλωτών από το διοικητικό συμβούλιο του νέου εποπτικού οργάνου, αλλά και το γεγονός ότι ο μόνος θεσμικός φορέας που εκπροσωπείται είναι η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, δηλαδή οι εκπρόσωποι της ασφαλιστικής αγοράς. Στην ανακοίνωσή του, ο ΠΣΑΣ κάνει λόγο τόσο για θέμα ηθικής τάξης όσο και πολιτικής συνέπειας, καθώς η αλλαγή στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου έγινε παρά την αντίθετη εισήγηση της αρμόδιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και ενώ υπήρχαν διαβεβαιώσεις για συμμετοχή και των διαμεσολαβούντων.

Στο θέμα της σύνθεσης του ανώτατου οργάνου που θα αναλάβει την εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς, έχουν γίνει μέχρι σήμερα αλλεπάλληλες αλλαγές, καθώς στην αρχική έκδοσή του το νομοσχέδιο προέβλεπε εκπροσώπηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μεταξύ των οποίων ο Σύνδεσμος των Ασφαλιστικών Συμβούλων, το Επικουρικό Κεφάλαιο, αλλά και οι καταναλωτές. Υστερα από διαδοχικές τροποποιήσεις, το τελικό κείμενο που κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και συζητείται ήδη στη Βουλή, κατέληξε σε ένα επταμελές διοικητικό συμβούλιο, περικόπτοντας δύο μέλη, σε σχέση με την τελευταία πρόταση περί εννεαμελούς σύνθεσης, δηλαδή τον εκπρόσωπο του Επικουρικού Κεφαλαίου και τον εκπρόσωπο του ΠΣΑΣ.

Η κριτική που ασκείται από τα αποκλεισθέντα μέλη βρίσκει έρεισμα στο σκεπτικό ότι, εάν στις προθέσεις του νομοθέτη είναι η ενίσχυση της ανεξαρτησίας του νέου θεσμικού φορέα μέσα από τον διορισμό μελών που δεν εμπλέκονται με την ασφαλιστική δραστηριότητα, αυτό θα έπρεπε να αποτυπωθεί κατά κύριο λόγο και στην περίπτωση της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, η οποία, αν και ο εποπτευόμενος φορέας, είναι τελικώς το μόνο θεσμικό όργανο που συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό του.