ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρέη της Ολυμπιακής πνίγουν τα Σπάτα

Τριβές, υπόγειες διαφωνίες και διαβουλεύσεις έχει προκαλέσει μεταξύ των δύο μεγάλων μετόχων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) η διακριτική μεταχείριση υπέρ της οφειλέτριας Ολυμπιακής Αεροπορίας, την οποία έχει υπαγορεύσει η κυβέρνηση διά του προέδρου του ΔΑΑ κ. K. Βαΐτσου με αποτέλεσμα πλέον να αντιδρά έντονα η Hochtief (45%). H κρίση αυτή εκδηλώθηκε έπειτα από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία με διάβημά της προς τον ΔΑΑ υποστηρίζει ότι η διοίκηση του αεροδρομίου των Σπάτων με τους αλλεπάλληλους χειρισμούς ως προς τις οφειλές της O.A. έχει παραβιάσει όρους της δανειακής σύμβασης. Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει χορηγήσει προς τον ΔΑΑ εικοσαετές δάνειο ύψους 1,050 δισ. ευρώ και επικαλούμενη συμβατικούς όρους του δανείου αυτού, τώρα καταλογίζει παραβάσεις του δανειστή. Μάλιστα οι γνωρίζοντες υποστηρίζουν ότι ήδη η τράπεζα έχει προειδοποιήσει πως προτίθεται να λάβει μέτρα κατά τον ΔΑΑ (technical default), κάτι που αν υλοποιηθεί θα φέρει σε δύσκολη θέση και το αεροδρόμιο και τη χώρα.

Την αφορμή για το «μπλόκο» της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στον ΔΑΑ έδωσε η ανοχή του αερολιμένα έναντι της O.A., η οποία φέρεται να οφείλει 66 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27 εκατ. ευρώ έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και άλλα 13,5 εκατ. ευρώ από το σπατόσημο που έπρεπε να έχει ήδη αποδοθεί. Μάλιστα ο ΔΑΑ επιχείρησε δυο φορές να διευθετήσει με δόσεις τις οφειλές της O.A. χωρίς να τηρηθεί η συμφωνία, από την O.A. που πλέον αιμορραγεί, εξαιτίας και του ανεξέλεγκτου κόστους λειτουργίας της Νέας Ολυμπιακής.

Από τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, διεμηνύθη στον ΔΑΑ ότι οι όροι του δανείου που έχει συναφθεί δεν επιτρέπουν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τις διευθετήσεις χρεών, προνομιακές σχέσεις με χρήστες του αεροδρομίου και αποφάσεις που συνιστούν πράξεις επιδότησης αερομεταφορέων εις βάρος άλλων.

Χθες, κατά πληροφορίες, οι δύο μέτοχοι σε σύσκεψη επιχειρούσαν να εναρμονίσουν τη στάση τους έναντι της τράπεζας, η οποία αναμένει την τελική θέση του ΔΑΑ εντός ολίγων ημερών.