ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κόντρα TEPNA και ΑΘΗΝΑ για τη μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας στη Βοιωτία

Σε άγρια κόντρα μεταξύ των τεχνικών εταιρειών TEPNA και ΑΘΗΝΑ έχει οδηγήσει ο διαγωνισμός της ΔΕΣΜΗΕ (του διαχειριστή του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας) για την κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Βοιωτία, ισχύος μεταξύ 120 και 160 MW, με στόχο να καλυφθούν τυχόν ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων. H ΔΕΣΜΗΕ προσκάλεσε επτά εταιρείες που κατείχαν άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τελικά υπεβλήθησαν προσφορές μόνον από τις δύο τεχνικές εταιρείες, την ΑΘΗΝΑ και την ΗΡΩΘερμοηλεκτρική O.E., που ανήκει στην TEPNA.

H απόρριψη της προσφοράς της ΑΘΗΝΑ έχει οδηγήσει την τελευταία σε «μαραθώνιο» προσφυγών και ασφαλιστικών μέτρων.

Η προσφορά της ΑΘΗΝΑ απορρίφθηκε με το αιτιολογικό ότι δεν έχει εξασφαλιστεί ο χώρος επί του οποίου θα τοποθετηθεί η γεννήτρια, καθώς και επειδή θεωρήθηκε ότι δεν επαρκεί ο χρόνος κατασκευής της μονάδας. H τεχνική εταιρεία κατέθεσε προσφυγή η οποία απορρίφθηκε στις 19 Ιανουαρίου με επιστολή της ΔΕΣΜΗΕ. Ακολούθησαν δύο αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων της ΑΘΗΝΑ, με στόχο να μην υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ της TEPNA και της ΔΕΣΜΗΕ αφού η τελευταία επείγεται γιατί το έργο πρέπει να παραδοθεί πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μάλιστα, η ΑΘΗΝΑ επικαλείται και το χαμηλότερο τίμημα το οποίο προσφέρει, σε σύγκριση με την ανταγωνίστρια εταιρεία. Σημειώνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ, ενώ η αποπληρωμή του εργολάβου θα γίνει από τη ΔΕΣΜΗΕ με μηνιαίο αντάλλαγμα για παροχή επικουρικών υπηρεσιών προς εκπλήρωση των όρων της σύμβασης διαθεσιμότητας ισχύος.