ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρεμιέρα της Ελινόιλ και επιστροφή της Ελβιεμέκ στο X.A. τον Φεβρουάριο

To κοινό στοιχείο που συνδέει τις εταιρείες Ελινόιλ και Ελβιεμέκ -εκτός ότι έχουν ίδιο αρχικό γράμμα- είναι ότι και οι δύο επιχειρήσεις θα εισέλθουν προς διαπραγμάτευση μέσα στον Φεβρουάριο με μία ειδοποιό διαφορά: H Ελινόιλ θα ντεμπουτάρει ενώ η Ελβιεμέκ επανέρχεται μετά 7 ολόκληρα χρόνια!!!

Στο ύψος των 6,20 ευρώ η κατώτατη και στα 6,80 ευρώ η ανώτατη τιμή ανά μετοχή καθορίστηκε το εύρος τιμών με την οποία θα υποβάλουν οι θεσμικοί επενδυτές τις προσφορές τους στη διαδικασία book building για τη δημόσια εγγραφή της Ελινόιλ, που θα πραγματοποιηθεί στις 9-12 Φεβρουαρίου για την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Οπως επισημαίνεται, η εταιρεία θα εκδώσει 2.360.000 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές, εκ των οποίων οι 2.250.000 θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή και οι 110.000 με ιδιωτική τοποθέτηση. Μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χ.Α. το σύνολο των μετοχών της θα ανέρχεται στα 9.400.000 μετοχές.

Με βάση το παραπάνω εύρος τιμών για τη μετοχή της εταιρείας, τα έσοδα από την έκδοση αναμένεται να ανέλθουν αντίστοιχα από 14.632.000 ευρώ έως 16.048.000 ευρώ και θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.

Για την Ελβιεμέκ προγραμματίζεται η επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών στις 25 Φεβρουαρίου 2004, ενώ καλούνται οι μέτοχοι να προσκομίσουν τους τίτλους των μετοχών τους προκειμένου να μετατραπούν σε άυλες. Σε περίπτωση υφισταμένων βαρών, οι μέτοχοι πρέπει να προσκομίσουν επίσης τον τίτλο βάσει του οποίου συστάθηκε το ενέχυρο επί των μετοχών τους.