ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το sale and leaseback πρωταγωνιστής για τον κλάδο του leasing

Το sale and leaseback προβλέπεται ότι θα είναι ο πρωταγωνιστής για τον κλάδο του leasing κατά την τρέχουσα χρήση, καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις επιδιώκουν σε πρώτη φάση ενημέρωση με τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης για το συγκεκριμένο προϊόν. Μάλιστα, το ζωηρό ενδιαφέρον που παρατηρείται φέτος είναι ασυνήθιστο για τα δεδομένα του κλάδου, ο οποίος παραδοσιακά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους είναι «ήπιος».

Η κινητικότητα αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω, καθώς μόλις στα μέσα του Ιανουαρίου κατοχυρώθηκε και νομικά η κατάργηση του φόρου υπεραξίας εισοδήματος για ακίνητα που αποτελούν αντικείμενο σύμβασης sale and leaseback, η δεύτερη φορολογική μεταρρύθμιση για τη συγκεκριμένη υπηρεσία μετά την απαλλαγή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη δυναμική και του leasing ακινήτων, όπως αναφέρει στην «K» ο κ. Δημήτρης Καλατζής, διευθυντής του τμήματος Credit και Marketing της EFG Leasing:

«Μετά την κατάργηση του φόρου υπεραξίας και του ΦΜΑ, ουσιαστικά το sale and leaseback ακινήτων αποτελεί μία αφορολόγητη συναλλαγή και το αναδεικνύει ως ένα επιπρόσθετο εργαλείο χρηματοδότησης επενδύσεων των εταιρειών. Εκτιμώ ότι φέτος η αγορά της χρηματοδοτικής μίσθωσης θα παρουσιάσει εντυπωσιακή άνοδο, ιδίως στον τομέα των ακινήτων».

Βεβαίως, θα ήταν πρώιμη η προσδοκία για υπογραφή μεγάλου αριθμού συμβάσεων πριν από το Πάσχα για δύο λόγους. O πρώτος είναι ότι ειδικά η συγκεκριμένη χρηματοοικονομική υπηρεσία απαιτεί πλήρη έλεγχο για τη φερεγγυότητα και την πιστοληπτική ικανότητα των ενδιαφερομένων, ενώ ο δεύτερος λόγος είναι ότι μεσολαβούν οι εκλογές, οι οποίες παραδοσιακά «παγώνουν» το ενδιαφέρον για μεγάλες επενδύσεις. «Αν και ο πρώτος μήνας κάθε χρονιάς δεν είναι ενδεικτικός για την πορεία του έτους. Ειδικά φέτος υπάρχει και η συγκυρία των εκλογών, οι οποίες ουσιαστικά αναστέλλουν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για μεγάλες επενδύσεις. Αλλωστε, το μέτρο της κατάργησης του φόρου της υπεραξίας έχει αναδρομική ισχύ (περιλαμβάνει και τις συμβάσεις που υπεγράφησαν το 2003), οπότε δεν «πιέζει» για την άμεση λήψη σχετικών αποφάσεων. Εκτιμώ ότι οι πράγματι θετικές επιδράσεις του θα φανούν στη διάρκεια του έτους», επισημαίνει ο κ. Γιάννης Μαυρέλος, διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Leasing.

Είναι κοινή πεποίθηση των στελεχών του κλάδου του leasing, ότι φέτος θα σημειωθεί άνθηση επενδύσεων προερχόμενες από τη δευτερεύουσα επενδυτική αγορά, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, των έργων υποδομής κ.ά. Μάλιστα, η άνοδος που αναμένεται να εμφανίσουν οι εργασίες για leasing ακινήτων θα είναι κατακόρυφη. Ιδίως εκείνες που αφορούν sale and leaseback θα εμφανίσουν αύξηση σε ποσοστό που εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από 30% έως και 50%. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα το sale and leaseback ακινήτων αποτελούσε περίπου το 1/4 του συνόλου των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων.

Ωστόσο, συμφωνούν ότι απαιτείται μεγάλη προσοχή από τις εταιρείες leasing κατά την επιλογή των πελατών τους, προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο για συμβάσεις που στο μέλλον θα αποδειχθούν επισφαλείς.

«Κάθε εταιρεία leasing οφείλει να είναι αυστηρή στα πιστοδοτικά κριτήρια του πελάτη πριν προχωρήσει στην υπογραφή μιας σύμβασης sale and leaseback για ακίνητο. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι πρόκειται για ένα ευεργετικό μέτρο, που θα βοηθήσει στην εξυγίανση των ελληνικών επιχειρήσεων που διαθέτουν παλαιά ακίνητα, τα οποία δεν μπορούσαν μέχρι τώρα να τα αξιοποιήσουν παρά μόνον ως αντικείμενο προσημείωσης για τη λήψη δανείων», τονίζει ο κ. Αρης Μαζαράκης, διευθύνων σύμβουλος της Αττικής Leasing και αντιπρόεδρος της ένωσης εταιρειών Leasing.

Πάντως, το σημαντικότερο όφελος για τις εταιρείες που θα επιλέξουν τη λύση του sale and leaseback είναι ότι θα επανεκτιμήσουν σε τρέχουσες αξίες εκείνα τα ακίνητά τους τα οποία έχουν ήδη αποσβεσθεί. Αλλα πλεονεκτήματα είναι: επαναδραστηριοποιείται πάγιο ενεργητικό που υπήρχε εν υπνώσει και τα χρήματα αυτά μπορούν πλέον να κατευθυνθούν σε παραγωγικές δραστηριότητες της εταιρείας, η υπεραξία από την πώληση πηγαίνει πλέον στα αφορολόγητα αποθεματικά και έτσι η εταιρεία επιτυγχάνει την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της και στη συνέχεια βελτιώνει σημαντικά τους χρηματοοικονομικούς της δείκτες.