ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εταιρική «σαλαμοποίηση» του Πόρτο Καρράς για αποκόμιση υπεραξιών

Εξυπηρετούν τις ανάγκες καλύτερης λειτουργίας του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς ή και άλλες επιδιώξεις των βασικών μετόχων του Ομίλου Τεχνικής Ολυμπιακής; Το μοντέλο που επέλεξε η διοίκηση της τελευταίας για την ανάπτυξη του Πόρτο Καρράς επανήλθε στην επικαιρότητα εξαιτίας της γνωστής τροπολογίας Πάχτα και του πολιτικού / επιχειρηματικού κυκλώνα που προκάλεσε. Μια προσεκτική εξέταση των στοιχείων δείχνει ότι το τουριστικό συγκρότημα θα μπορούσε να μετατραπεί σε χρυσοτόκο όρνιθα για την «Τεχνική Ολυμπιακή», αλλά και για την οικογένεια Στέγγου.

Η τελευταία προωθούσε την τελευταία τετραετία ένα εξαιρετικά προσεκτικό σχέδιο με δύο άξονες: πρώτον, την ολοκλήρωση των επενδύσεων με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση (μέσω ενισχύσεων από τον επενδυτικό νόμο και άλλων προγραμμάτων) και δεύτερον, την εισαγωγή στο χρηματιστήριο όχι ενός, αλλά περισσότερων, δραστηριοτήτων του Πόρτο Καρράς, με στόχο την αποκόμιση υπεραξιών.

Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν, κάτω από την «Πόρτο Καρράς» αλλά με απευθείας συμμετοχή της «Τεχνικής Ολυμπιακής», οκτώ επιχειρήσεις οι οποίες ανέλαβαν να διαχειριστούν από ένα ξεχωριστό τμήμα του συγκροτήματατος; Κάθε μία από τις οκτώ επιχειρήσεις έχει μισθώσει από την «Πόρτο Καρράς A.E.» (ελέγχεται κατά 90% από την «Τεχνική Ολυμπιακή» και κατά 10% από τη «Μοχλός A.E.») ένα τμήμα, π.χ. το γκολφ ή τη μαρίνα ή τα ξενοδοχεία. Αξιο επισήμανσης είναι, επίσης, το ότι ο κ. Κων/νος Στέγγος διατηρεί ποσοστό περί το 10% σε όλες σχεδόν τις οκτώ θυγατρικές. «Μέσω της σαλαμοποίησης του Πόρτο Καρράς παρείχετο η δυνατότητα μεγαλύτερων υπεραξιών από την ενδεχόμενη εισαγωγή ορισμένων εκ των εταιρειών στο X.A., ενώ μεγιστοποιούνταν και οι κρατικές ενισχύσεις», υποστηρίζουν όσοι παρακολουθούν τα τεκταινόμενα.

Οκτώ εταιρείες

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο προωθείται η εισαγωγή της εταιρείας «Sithonia Beach Πόρτο Καρράς A.E.» στο X.A., με όχημα την πρώην ΑΛΚΑΡ (ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING AEMEET). Μάλιστα, το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη δημοσιεύθηκε πριν από λίγες εβδομάδες στις εφημερίδες. H «Sithonia Beach Πόρτο Καρράς A.E.» ιδρύθηκε στα τέλη του 2001, όπως και οι άλλες επτά «εταιρείες λειτουργίας» του τουριστικού συγκροτήματος. Σήμερα φέρεται να έχει μισθώσει το ξενοδοχείο Sithonia Beach, ενώ στα τέλη Οκτωβρίου 2002 απέκτησε (έναντι 21,12 εκατ. ευρώ) την άδεια και τον εξοπλισμό καζίνο που λειτουργεί στο ίδιο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα της «Τεχνικής Ολυμπιακής» στο Διαδίκτυο, είναι σχεδόν η μοναδική η οποία δεν προωθεί επιδοτούμενο επενδυτικό σχέδιο.

Η «αδελφή» εταιρεία «Μελίτων Μπητς Πόρτο Καρράς Α.Ε.» ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2001 και έχει μισθώσει το ομώνυμο ξενοδοχείο, ενώ προχώρησε σε εργασίες ανακαίνισης συνολικού ύψους 3.495.429 ευρώ, για τις οποίες έχει εγκριθεί επιχορήγηση ποσοστού 25% (υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Ν. 2601/98). Επίσης «έχει καταρτιστεί και υποβληθεί επενδυτική πρόταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την εξοικονόμηση ενέργειας».

Η εταιρεία «Γκολφ Πόρτο Καρράς Α.Ε.» ιδρύθηκε επίσης τον Δεκέμβριο του 2001 και έχει μισθώσει τις εγκαταστάσεις του γκολφ από την «Πόρτο Καρράς Α.Ε.». «Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του γκολφ, 18 οπών διεθνών προδιαγραφών, η εταιρεία θα προβεί σε επενδυτικές εργασίες συνολικού ύψους 8.407.894 ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης Δημοσίου 40% (υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Ν. 2601/98)», αναφέρεται στην ιστοσελίδα της «Τεχνικής Ολυμπιακή». Προστίθεται, δε, ότι «κατά το 2001 η εταιρεία κατασκεύασε ολοκληρωμένη μονάδα αφαλάτωσης θαλασσίου ύδατος, η οποία θα εξυπηρετεί το σύνολο του συγκροτήματος του Πόρτο Καρράς».

Τον ίδιο μήνα (Δεκέμβριο 2001) ιδρύθηκε και η «Μαρίνα Πόρτο Καρράς A.E.», η οποία έχει μισθώσει τη μαρίνα του τουριστικού συγκροτήματος. «Στα άμεσα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνονται τα έργα εκσυγχρονισμού της μαρίνας, συνολικού κόστους 5.473.638 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 35% (υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Ν. 2601/98)», αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ομίλου στο Διαδίκτυο, ενώ επισημαίνεται ότι «με την παραπάνω επένδυση θα δημιουργηθούν 68 νέες θέσεις στο σύνολο των 103 θέσεων».

Αμπελώνες και… σχολή

Ο Ομιλος Τεχνικής Ολυμπιακής προχώρησε και στη δημιουργία μιας ακόμα εταιρείας της «Village – Inn», η οποία μίσθωσε από την «Πόρτο Καρράς» το ομώνυμο ξενοδοχείο. H τελευταία μονάδα είναι η μικρότερη του συγκροτήματος (δυναμικότητας 168 κλινών). Δεν σταμάτησε, όμως, εκεί… Ιδρυσε δύο ακόμα επιχειρήσεις, πάντα με βάση το μοντέλο το οποίο προβλέπει ότι η «Τεχνική Ολυμπιακή» ελέγχει το 90% και ο κ. Κων/νος Στέγγος το 10%. Πρόκειται για τις «Κτήμα Πόρτο Καρράς A.E.» και την «Porto Carras Campus for Hospitality Studies». H πρώτη διαχειρίζεται τους αμπελώνες του Πόρτο Καρράς, ενώ η δεύτερη «λειτουργεί αγγλόφωνη σχολή ανώτερης τουριστικής εκπαίδευσης, τριετούς φοίτησης». «Αφού πρόκειται για εταιρείες λειτουργίας, γιατί εμφανίζονται να πραγματοποιούν επενδύσεις;», αναρωτιούνται ορισμένοι για τις οκτώ επιχειρήσεις που δημιούργησε η Τεχνική Ολυμπιακή στο Πόρτο Καρράς. Ανεξάρτητα από την απάντηση, ο κατασκευαστικός όμιλος φαίνεται ότι είχε καταστρώσει ένα σχέδιο «μέγιστης απόδοσης» το οποίο σήμερα βρίσκεται πλέον στον αέρα.