ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του X.A.

Συγκροτήθηκε χθες σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που εκλέχθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση της 19ης Δεκεμβρίου 2003 και ενεκρίθη για τη καταλληλότητά του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Πρόεδρος και εκτελεστικό μέλος εξελέγη ο κ. Παναγιώτης Αλεξάκης, αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οι κ. Ελεύθεριος Κούρταλης και Ιωάννης Γούσιος και μη εκτελεστικά μέλη εξελέγησαν οι εξής: Παναγιώτης Δράκος, Δημήτριος Ρίζος και Κωνσταντίνος Πεντεδέκας.

Ακριβώς μετά συνεδρίασε το νέο Δ.Σ. του X.A. το οποίο αποφάσισε την έγκριση ενημερωτικού δελτίου της εισηγμένης ΕΜΠΕΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε:

Η εταιρεία ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου εκδίδοντας 52.260.397 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και τιμή διάθεσης 0,56 ευρώ εκάστη με αναλογία 10 νέες κοινές ονομαστικές για κάθε 14 παλαιές. Το Δ.Σ. του Χ.Α. ενέκρινε κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση: Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 6.875.080 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΑΣ ΑΤΕ στην Παράλληλη Αγορά.

Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 60.796.657 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της εταιρείας PLIAS ΑΒΕΕ.

Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 780 νέων κοινών και 10 νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., που προέκυψαν από μετατροπή ισάριθμων ομολογιών.