ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καλύφθηκε η έκδοση της «Ιλυδας»

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η δημόσια εγγραφή της εταιρείας ΙΛΥΔΑ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εισαγωγή των μετοχών της στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά του Χ.Α. Η έκδοση καλύφθηκε κατά 23,39 φορές και η τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 4 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή στην ανώτερη τιμή του εύρους τιμών 3,5 – 4 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση κεφαλαίου αφορούσε στην έκδοση 800.000 νέων μετοχών. Κύριος ανάδοχος και σύμβουλος έκδοσης είναι η EFG TELESIS FINANCE ΑΕΠΕΥ και ειδικός διαπραγματευτής η EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Στη δημόσια εγγραφή υποβλήθησαν συνολικά 14.491 αιτήσεις και ζητήθηκαν 18.712.790 μετοχές αξίας 74,851 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση εκ μέρους των θεσμικών επενδυτών ανήλθε σε 4.644.850 μετοχές και των ιδιωτών σε 13.347.940 μετοχές.