ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση εσόδων ανά δωμάτιο στα ξενοδοχεία Ευρώπης

Σε ποσοστό 7,5% μειώθηκαν τα έσοδα ανά δωμάτιο στα ξενοδοχεία της Ευρώπης πέρυσι σε σχέση με το 2002, φθάνοντας σε 67 ευρώ από 72, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η ομάδα του HotelBenchmark της εταιρείας Deloitte.

H έρευνα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του πανευρωπαϊκού συνεδρίου διευθυντών ξενοδοχείων που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα. H σύγκριση με το 2000, που ήταν μία καλή χρονιά για τον τουριστικό κλάδο, φθάνει τη μείωση στα έσοδα ανά δωμάτιο σε ποσοστό 18%.

Οι λόγοι, όπως καταγράφηκαν από την έρευνα, αφορούν στον πόλεμο στο Ιράκ, στον ιό της άτυπης πνευμονίας και στην κακή οικονομική κατάσταση. Από τις 37 πόλεις που μελετήθηκαν, μόνο οι 4 παρουσίασαν αύξηση των εσόδων ανά δωμάτιο, ενώ σε 15 η μείωση έφθανε σε διψήφιο αριθμό. Οι 4 πόλεις είναι η Βιέννη με αύξηση 12,1%, η Ιερουσαλήμ με 10,5%, το Ελσίνκι με 3,5% και το Δουβλίνο με 2,7%. Η Νότια Ευρώπη, όπως και το 2002, είχε τα καλύτερα αποτελέσματα και από τις 4 περιοχές της Ευρώπης με πτώση μόλις 4,2%. Εξαίρεση ήταν η Αθήνα, στην οποία σημειώθηκε πτώση 11,2% στα έσοδα και 11,6% στην πληρότητα, που οφείλεται κυρίως, σύμφωνα με την έρευνα, στην επαναλειτουργία των ξενοδοχείων «Χίλτον» και «Μεγάλη Βρεττανία».

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των διευθυντών ξενοδοχείων της Ευρώπης για την ανάδειξη νέου προεδρείου, πρόεδρος εξελέγη ο κ. Jean-Henri Antoine από τη Γαλλία, πρώτη αντιπρόεδρος η κ. Johanna Fragiano από την Ιταλία και αντιπρόεδρος ο κ. Χρ. Τζιάνος.