ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο επενδυτικό προϊόν η Novabank

Ενα νέο επενδυτικό προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου προσφέρει η Novabank. Πρόκειται για το NovaBank Guarantee Advance, η διάθεση του οποίου ξεκίνησε με τη διαδικασία της προεγγραφής, η οποία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2003.

Το NovaBank Guarantee Advance θα έχει διάρκεια επένδυσης τα τρία έτη και εξασφαλίζει:

– 100% εγγύηση κεφαλαίου στη λήξη της επένδυσης.

– Εγγυημένη απόδοση 5% επί του αρχικού ποσού επένδυσης εφάπαξ καταβλητέο με την έναρξη της επένδυσης (18/02/2004) και δυνατότητα επανεπένδυσης με προνομιακό επιτόκιο.

– Μέγιστη δυνητική απόδοση 10%, η οποία συνδέεται με την πορεία έξι δεικτών των μεγαλύτερων χρηματιστηριακών αγορών παγκοσμίως..

– Συγκεκριμένη χρονική διάρκεια έναρξης και λήξης της επένδυσης.

– Μηδενικές προμήθειες.

– Χαμηλό ελάχιστο ποσό συμμετοχής (5.000 ευρώ).

– Δυνατότητα εκτοκισμού τόκων με προνομιακό επιτόκιο.