ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παγκόσμια διάκριση για το ελληνικό D.I.&P της Siemens A.E.

Εξαγωγές σε ολόκληρο τον κόσμο πραγματοποιεί το Κέντρο Ανάπτυξης Λογισμικού (D.I.&P./ Development, Innovations & Projects Department) της Siemens A.E. στην Ελλάδα, έχοντας κερδίσει το τίτλο του καλύτερου κέντρου λογισμικού του ομίλου Siemens στον τομέα του, για όλες τις χώρες εκτός Γερμανίας. Η σημαντική παγκόσμια διάκριση που έλαβε το ελληνικό D.I.&P., από τον μητρικό όμιλο Siemens AG, ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς αυστηρότατων αξιολογήσεων που διενήργησε ο όμιλος, στο πλαίσιο του πρόσφατου επανασχεδιασμού της στρατηγικής του και της ευρύτερης αξιολόγησης των δραστηριοτήτων του σε διεθνές επίπεδο.

Για δίκτυα κορμού

Το ελληνικό D.I.&P. είναι ένα από τα πρώτα Κέντρα Ανάπτυξης Τηλ/κου Λογισμικού για δίκτυα κορμού που δημιουργήθηκαν στον όμιλο Siemens και ένας εκ των στρατηγικών συνεργατών του στον τομέα αυτόν, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ετσι, στο πλαίσιο της ευρύτερης αξιολόγησης των δραστηριοτήτων των κέντρων λογισμικού ανά τον κόσμο, που βασίστηκε σε πολύ αυστηρά κριτήρια (αποδοτικότητα και κόστος/ποιότητα, καινοτομία, διαδικασίες, μέγεθος και κατάσταση αγοράς, αλλά και ικανότητα ταχείας εξοικείωσης στις νέες διεθνείς τεχνολογίες αιχμής και επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού), η κεντρική διοίκηση της Siemens αποφάσισε την περαιτέρω ισχυροποίηση και ανάπτυξη του ελληνικού κέντρου, σε αντίθεση με τα περισσότερα κέντρα λογισμικού της εταιρείας στον τομέα αυτόν, ανά τον κόσμο, τα οποία περιορίζουν δραστικά τις εργασίες τους.

Το Κέντρο Ανάπτυξης Λογισμικού, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1990, με κύριο σκοπό την εξυπηρέτηση της τοπικής αγοράς, ξεκίνησε το 1997, με έναν υφιστάμενο πυρήνα 15 ατόμων, με καινούριο στρατηγικό σχεδιασμό και νέα διεύθυνση, και μετεξελίχθηκε σε μία παγκόσμια παραγωγική μονάδα. Το κέντρο, που διευθύνεται από την κ. Αικατερινίδη, αποτελεί από το 2000 την νέα επιχειρησιακή μονάδα της εταιρείας D.I.&P (Development Innovatio& Projects) και σήμερα έχει εδραιωθεί σε διεθνές επίπεδο και διευρύνει τις δραστηριότητές του σε τεχνολογίες αιχμής, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και άλλων σχετικών τομέων.

Ως στρατηγικός συνεργάτης του ομίλου της Siemens, το τμήμα D.I.&P. σήμερα δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων κορμού, και συγκεκριμένα στους τομείς ενσύρματων και ασύρματων δικτύων. Ειδικότερα:

– Στον τομέα των ενσύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, το ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης Λογισμικού συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε περιφερειακών κέντρων λογισμικού σε παγκόσμιο επίπεδο για την ανάπτυξη προϊόντων S/W των δικτύων κορμού ενσύρματης τηλεφωνίας της εταιρείας και των προσαρμογών τους για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των πελατών (customization).

Η D.I.&P. έχει αναλάβει την αρμοδιότητα του customizatioγια χώρες της Β. Ευρώπης και της Αφρικής πρόσθετα στις ήδη υπάρχουσες αρμοδιότητες για χώρες στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη, καθώς και στην Εγγύς και Μέση Ανατολή, τόσο για τα κλασικά δίκτυα (HiE) όσο και για τα δίκτυα νέας γενιάς (SURPASS).

– Στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων κινητής τηλεφωνίας, το D.I.&P. αποτελεί επίσης ένα εκ των πέντε περιφερειακών κέντρων λογισμικού διεθνώς για την ανάπτυξη των προϊόντων S/W των δικτύων κορμού της κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας, τόσο για συστήματα 2ης όσο και 3ης Γενιάς (GSM, GPRS, UMTS), αλλά και περαιτέρω.

Επιπρόσθετα το ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης Λογισμικού ξεκίνησε πρόσφατα συνεργασία με κέντρο της εταιρείας στην Αμερική για να προετοιμάσει και να υποστηρίξει το κατ’ εξοχήν καινοτόμο κέντρο μεταγωγής δικτύων νέας γενιάς της εταιρείας (HiQ 8000) για την επιτυχή είσοδό του στη διεθνή αγορά.

Και στην Αμερική

Το προϊόν αυτό ήδη έχει επιτυχή πορεία στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών και αποτελεί την τεχνολογική κορωνίδα των προϊόντων του είδους του για την εταιρεία διεθνώς.

Το ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης Λογισμικού, σε συνεργασία με τον όμιλο Siemens AG και τους άλλους στρατηγικούς συνεργάτες του, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και την εξέλιξη και πρόσθετων προϊόντων για άλλες μορφές τηλεπικοινωνιακών δικτύων, όπως δίκτυα πρόσβασης, ευφυή δίκτυα, καθώς και για συστήματα διαχείρισης δικτύων, κυρίως σε τεχνολογίες αιχμής.