ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι προσωπικές ικανότητες των στελεχών συνθέτουν την εταιρική κουλτούρα

Στον σύγχρονο, περίπλοκο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόσμο, η αναζήτηση των μεθόδων εκείνων μέσω των οποίων μια επιχείρηση μπορεί να διακριθεί έναντι των ανταγωνιστών της, αποτελεί το βασικό κλειδί της επιτυχίας. Αδιαμφισβήτητα, όμως, η ποικιλία των μαθησιακών και αναπτυξιακών μοντέλων που μια επιχείρηση μπορεί να ακολουθήσει, προκειμένου να διακριθεί είναι τόσο μεγάλη που συχνά αποβαίνει εξαιρετικά δύσκολο να καταλήξει κανείς σε μια συγκεκριμένη επιλογή.

Πρόσφατα, βρέθηκε στη χώρα μας ο Andrew J. Lothian, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του διεθνούς οργανισμού Insights Learning & Develop ment Ltd, ο οποίος εξειδικεύεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων των ατόμων, καθώς και στην εφαρμογή μεθόδων με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης των οργανισμών. Μεταξύ των επιχειρήσεων που εμπιστεύτηκαν το μοντέλο ανάπτυξης του Insights συμπεριλαμβάνονται μεγάλες, πολυεθνικές εταιρείες, όπως οι Novartis, Pfizer, British Airways και Canon. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη χώρα μας, στο πλαίσιο του HumaResources Management Conference, ο Andrew Lothian, ξεκινώντας από τη βασική αρχή του Carl Jung για τη βελτίωση του κόσμου, η οποία ξεκινάει από το ίδιο το άτομο, παρουσίασε ένα πλαίσιο στρατηγικής για την ανάπτυξη της ομαδικής δυναμικής και ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο οι προσωπικές επιλογές των στελεχών ενός οργανισμού επιδρούν στην οργανωσιακή κουλτούρα και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Το μοντέλο που προτείνει ο Lothiaκαι υποστηρίζει και εφαρμόζει σε επιχειρήσεις ο οργανισμός Insights απαντά κατ’ αρχήν στα εξής βασικά ερωτήματα: πώς θα κατανοήσω καλύτερα την εταιρική κουλτούρα, πώς μπορώ να επιτύχω τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης πιο σύντομα και με ποιον τρόπο μπορώ να εκτιμήσω εγκυρότερα τη δυναμική της ομάδας. Ειδικότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρότυπο του Lothiaόσον αφορά την προσωπική ανάπτυξη κάθε ατόμου, ώστε να διευρύνει την αποτελεσματικότητά του ως κομμάτι της επιχείρησης. Σκοπός τού προγράμματος αυτού είναι η καλύτερη κατανόηση της προσωπικότητας από το ίδιο το άτομο, στοιχείο που θα το βοηθήσει να προσαρμόζεται με μεγαλύτερη ευκολία και να κάνει περισσότερο επιτυχημένες σχέσεις, τόσο προσωπικές όσο και επαγγελματικές.

Πυρήνας του μοντέλου Insights είναι τα τέσσερα διαφορετικά στυλ ηγεσίας, καθώς ο Lothiaδιαχωρίζει τους ηγέτες σε 4 κατηγορίες. Πρόκειται για τους ηγέτες που βασίζονται σε στρατηγικά αποτελέσματα, εκείνους που καθορίζονται από το προσωπικό τους όραμα, εκείνους που βασίζονται στο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο διοικούν και τέλος, όσους θεωρούν την πληροφορία τη βάση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και διοίκησης κάθε οργανισμού. Στην πρώτη κατηγορία ηγετών συναντάμε ανθρώπους, οι οποίοι διακατέχονται από μια ανώτερη ικανότητα αντιμετώπισης περίπλοκων προκλήσεων και μεταξύ άλλων διακρίνονται από τη θετική τους συμπεριφορά, την τόλμη και την ικανότητα να θέτουν στόχους, οι οποίοι καθορίζουν τη στρατηγική τους.

Η δεύτερη κατηγορία ηγετών είναι εκείνοι που προσπαθούν να εφαρμόσουν μια συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία απαντά στο όραμα που οι ίδιοι έχουν αναπτύξει. Ενδεικτικό παράδειγμα ενός τέτοιου ηγέτη είναι σύμφωνα με τον Lothiaη γνωστή Αμερικανίδα τηλεπαρουσιάστρια Oprah Winfrey, καθώς έχει καταφέρει να καταρρίψει οποιαδήποτε εμπόδια βρέθηκαν στον δρόμο της -κυριότερα τη ρατσιστική αντιμετώπιση των συναδέλφων της- προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της και να κάνει το όραμά της πραγματικότητα. Γενικά χαρακτηριστικά αυτού του ηγέτη είναι ο δυναμισμός, η ενθουσιώδης, χαρούμενη διάθεση και η δυνατότητα να πείθει τους άλλους.

Η τρίτη κατηγορία αφορά τους ηγέτες των οποίων η συμπεριφορά καθορίζεται από τις αρχές και τις αξίες στις οποίες πιστεύουν. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτέλεσε η Μητέρα Τερέζα και βασικά τους χαρακτηριστικά είναι η ηρεμία που εμπνέουν στους άλλους, η ενθαρρυντική και φιλική τους διάθεση, καθώς και η ικανότητά τους να εκφράζουν στοργικότητα, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Τέλος, στην τέταρτη κατηγορία συναντάμε τους ηγέτες οι οποίοι στηρίζονται στην πληροφορία και στη γνώση. Χαρακτηριστικά τους είναι η ικανότητά τους να δημιουργούν ισχυρές δομές, να επεξεργάζονται λεπτομερείς αναλύσεις και να απλοποιούν περίπλοκους ιστούς πληροφοριών. Γενικά χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας ηγετών είναι η ακρίβεια, το αναλυτικό πνεύμα, η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία.

Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο, όμως, σύμφωνα με τον Lothian, είναι το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε στην προσωπικότητά μας στοιχεία και από τις 4 αυτές κατηγορίες όμως τελικά, προσεγγίζουμε την υπόθεση «ηγεσία» από διαφορετικές πλευρές.