ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρονιά μεγάλων συμβάσεων το 2003 για την Εθνική Leasing

Σημαντική αύξηση στην αξία των νέων συμβάσεων πέτυχε κατά το 2003 η Εθνική Leasing, με αποτέλεσμα να αυξήσει αναλόγως και το μερίδιο που ελέγχει στην εγχώρια αγορά χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ετσι, πέρυσι η θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας υπέγραψε 833 νέες συμβάσεις συνολικού ύψους 164,4 εκατ. ευρώ, έναντι 821 συμβάσεων συνολικής αξίας 69,4 εκατ. ευρώ που ήταν το 2002. Ποσοστιαία η αύξηση του μεγέθους αυτού ήταν 137%.

Σημειώνεται ότι η συνολική αξία των νέων εργασιών που υπέγραψε η εταιρεία κατά το 2001 ήταν 52 εκατ. ευρώ. Παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα μεγέθη του κλάδου της εγχώριας χρηματοδοτικής μίσθωσης, η διοίκηση εκτιμά ότι πέρυσι το μερίδιο αγοράς της διαμορφώθηκε σε 8,5% έναντι 5% που ήταν το 2002 και 4% το 2001.

H αύξηση των νέων εργασιών προήλθε κυρίως από το leasing ακινήτων συνολικής αξίας 104,2 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 63,4% επί του χαρτοφυλακίου της. Ακολουθούν οι συμβάσεις για μηχανολογικό εξοπλισμό συνολικής αξίας 31,5 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 19,2%, τα επαγγελματικά οχήματα 11,1 εκατ. ευρώ ή 6,8% και νέες συμβάσεις για εξοπλισμό γραφείου και λοιπό εξοπλισμό ήταν συνολικά 9,5 εκατ. ευρώ. Ως προς τα επιβατικά αυτοκίνητα (operating leasing), η Εθνική Leasing συνεργάζεται με εταιρείες χρονομίσθωσης με συγκεκριμένα όρια πιστοδοτήσεων και πέρυσι οι νέες συμβάσεις από αυτόν τον τομέα ανήλθαν σε 8 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 4,9% του χαρτοφυλακίου της.

Το 2003 ο τζίρος της εταιρείας ανήλθε σε 61,3 εκατ. ευρώ έναντι 47,1 εκατ. ευρώ το 2002, ενώ τα κέρδη της διαμορφώθηκαν σε 2.538.524 ευρώ έναντι 2.276.289 ευρώ το προηγούμενο έτος.